Huiszoekingen in zaak groenestroomcertificaten

Inspecteurs van de Algemene Directie Mededinging hebben vanochtend huiszoekingen gedaan bij verschillende groenestroomleveranciers. Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had een onderzoek bevolen nadat uit een studie van de VREG bleek dat de leveranciers te veel aanrekenen voor groenestroomcertificaten.

De inspecteurs moesten nagaan of de energieleveranciers prijsafspraken hebben gemaakt over de groenestroomcertificaten. Elke elektriciteitsleverancier is verplicht om 6% groene stroom aan te bieden. Hiervoor dienen ze groenestroomcertificaten te hebben om te bewijzen dat ze aan de verplichting voldoen. De meeste leveranciers kunnen voldoen aan deze verplichting.

De leveranciers kunnen de certificaten kopen bij producenten van hernieuwbare energiebronnen, zoals mensen met zonnepanelen, of ze kunnen zelf elektriciteit opwekken uit hernieuwbare bronnen als zon, wind, biomassa, waterkracht, ....

Volgens een studie van de VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kost een groenestroomcertificaat de leveranciers gemiddeld 103 euro, maar meestal rekenen de leveranciers er een kostprijs van 125 euro voor aan. Dat is het bedrag van de boete die leveranciers moeten betalen per certificaat dat ze te weinig kunnen voorleggen.

Omdat veel leveranciers hetzelfde bedrag aanrekenen, is het vermoeden gerezen dat er onderlinge prijsafspraken zijn gemaakt om de prijs kunstmatig boven de werkelijke kostprijs te houden.

"We hebben aanwijzingen dat de energieleveranciers de facturen kunstmatig hoog houden omdat men de groenestroomcertificaten hoger aanrekent dan de werkelijke kostprijs voor de certificaten", zegt Van Quickenborne. "Als bewezen is dat ze zich daar schuldig aan maken, riskeren ze zeer zware boetes want die kunnen oplopen tot 10% van de omzet van het bedrijf."

In totaal zijn 30 inspecteurs op pad gegaan, bijgestaan door ICT-specialisten van de Federale Overheidsdienst Economie. Hoeveel en welke groenestroomleveranciers de inspecteurs hebben bezocht, wilde minister Van Quickenborne niet kwijt.