Tegemoetkoming Pukkelpop nog niet zeker

De organisatoren van Pukkelpop beraden zich over een tegemoetkoming voor festivalgangers. Pukkelpop kan immers niet de aansprakelijkheidsverzekering inroepen die ze afsloot.

Pukkelpop had een verzekering afgesloten om haar aansprakelijkheid te dekken voor eventuele fouten die zij als organisator zou begaan. Nu het rapport van het parket van Hasselt duidelijk stelt dat de organisatoren geen fouten hebben gemaakt, kan die verzekering niet ingeroepen worden.

"De organisatoren stellen vast dat uit alle onderzoeken blijkt dat het gaat om een overmachtsituatie en dat de organisatie van Pukkelpop geen fouten heeft gemaakt", klinkt het in een persbericht.

"De keerzijde hiervan is dat de Pukkelpoppers enkel kunnen rekenen op een vergoeding uit andere verzekeringen die ze mogelijk hebben afgesloten of via het rampenfonds. Dat laatste komt echter slechts tussen voor rechtstreekse materiële schade die hoger is dan 250 euro."

Enerzijds gaat Pukkelpop nu onderzoeken hoe ze het voortbestaan van het festival kan verzekeren en anderzijds of er een oplossing gevonden kan worden voor de festivalgangers die een ticket kochten voor de afgelopen editie.

De organisatoren hopen voor 15 november uitsluitsel te kunnen geven over een eventuele tegemoetkoming.

De slachtoffers van de Pukkelpopramp en hun nabestaanden kunnen een beroep doen op het onafhankelijke Steunfonds dat een tijdje geleden werd opgericht.

Pukkelpop werd dit jaar op de eerste festivaldag getroffen door noodweer, waarbij vijf doden en tien zwaargewonden vielen. Het festival werd stilgelegd en later volledig geannuleerd.

lees ook