"Hebben een rechtvaardige houding aangenomen"

Het parket en het stadsbestuur van Hasselt reageren ontgoocheld op de uitzending van "Panorama" over wantoestanden bij de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Zowel procureur Marc Rubens als burgemeester Hilde Claes (SP.A) ontkennen dat ze fouten hebben gemaakt.
Burgemeester Hilde Claes (SP.A)

In de "Panorama"-reportage spraken 4 (ex-)werknemers van de politiezone van pesterijen, onrechtmatig verkregen vergoedingen en favoritisme. Twee van de getuigen stapten naar het Comité P maar werden uiteindelijk zelf vervolgd. Niet om de zaak in de doofpot te steken, zegt procureur Rubens (kleine foto), maar wel omdat ze geknoeid hadden met het dossier. Volgens hem is hun klacht over examenfraude juist behandeld.

"Als iemand uit het commissariaat een dossier steelt en het anoniem overmaakt aan het Comité P en als we dan door schriftvergelijking uitkomen bij diegene die het overmaakt en vaststellen dat die nog vermeldingen heeft aangebracht, dan is dat een gecontamineerd dossier dat is toegekomen bij het Comité P."

Rubens schiet op de makers van de uitzending, die er volgens hem niet in geslaagd zijn om "een juist beeld op te hangen". Hij heeft het ook over "een eenzijdige reportage van een journalist die nog moet groeien in zijn job".

De klokkenluiders uit de reportage hadden zelf ook boter op het hoofd, zegt de procureur ten slotte. Ze zouden zelf steekpenningen ontvangen hebben, terwijl dat niet in de uitzending wordt vermeld, zo luidt het. "Ik denk dat het parket van Hasselt een rechtvaardige houding heeft aangenomen", is zijn besluit over de hele kwestie.

"De ruzies moesten stoppen"

Hilde Claes reageerde gisteravond in "Reyers laat". Ze zei dat er nooit bewijzen zijn gevonden van grote wanstoestanden in de politiezone. De onterecht toegekende premies zouden intussen zijn teruggestort, beweert ze.

Claes zegt dat ze net alles heeft gedaan om de wantoestanden aan te pakken en de klokkenluiders bij te staan. "Wij hebben die klachten heel serieus genomen en we hebben maatregelen genomen om het te laten onderzoeken."

Ze geeft wel toe dat er bij haar aantreden in 2009 grote spanningen waren in het politiekorps en die moesten stoppen, vindt ze. Naar eigen zeggen heeft ze de vier "klokkenluiders" overgeplaatst naar een andere functie in een ander gebouw om een einde te maken aan de pesterijen.

Claes zegt ook dat ze de twee van de vier klokkenluiders heeft moeten schorsen omdat ze correctioneel vervolgd worden wegens geknoei met een examen. Vreemd genoeg is dat net die zaak die de twee eerder hadden aangeklaagd bij het Comité P dat de politiediensten moet controleren. De twee blijven geschorst tot er een uitspraak komt.

De burgemeester merkt nog op dat ze het contract van korpschef Beckers niet heeft verlengd. "Twee jaar geleden werd duidelijk dat er ruzies waren en dat die moesten stoppen. Er is werk gemaakt van een plan en we hebben daar al een mooi traject afgelegd."

De nieuwe korpschef Philip Pirard maakt zich sterk dat de problemen van de baan zijn en dat er een goede sfeer heerst in het korps.