Cockx: "Claes haar frank is veel te laat gevallen"

De Hasseltse burgemeester Hilde Claes (SP.A) heeft het conflict binnen de Hasseltse politietop fout ingeschat en onvoldoende ingegrepen. Dat zegt Gert Cockx, nationaal voorzitter van de politievakbond NSPV, in "De ochtend" op Radio 1.

Dat de situatie bij de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek niet juist zat, zoals blijkt uit de "Panorama"-reportage van gisteren, is geen nieuws voor Cockx. "We zijn ook twee keer op het terrein tussenbeide gekomen om een oplossing te zoeken, maar dat is niet gelukt", meldt hij.

"Het ging om een conflict dat zich afspeelde aan de top. Nu lijkt het alsof gans de Hasseltse politie graaiers zijn. We moeten toch dat onderscheid maken, meer dan 90% van de politiemensen is integer en doet normaal zijn werk", wil hij wel nuanceren.

Cockx bevestigt het verhaal van de 4 "Panorama"- klokkenluiders over het nieuwe organigram dat bedoeld was om hen aan de kant te schuiven. "Het was in 2009 de bedoeling om naar een efficiëntere politiestructuur te gaan. We stelden echter vast in de loop van die reorganisatie dat in feite van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om al het administratieve personeel onder voogdij te plaatsen van een aantal officieren", vertelt hij.

"We hebben daar de toenmalige burgemeester Herman Reynders (SP.A) op gewezen en die was zich bewust van de problematiek. Er waren ook al geruime tijd spanningen, maar hij waakte er zorgvuldig over dat het niet zou escaleren. Jammer genoeg is hij plots gouverneur geworden en kwam Hilde Claes in zijn plaats." Na haar aanstelling liep het helemaal mis, aldus Cockx. "Claes haar frank is veel te laat gevallen. Tussen 2009 en 2011 is het helemaal de foute richting opgegaan aan de Hasseltse politietop."

Volgens de vakbondsman heeft Claes de zaken fout ingeschat en onvoldoende ingegrepen. Maar is dat bewust gebeurd? "Ik betwijfel dat. Ik meen dat ze niet goed omringd was of in ieder geval slecht geadviseerd in haar beginperiode. Ze heeft klaarblijkelijk ook niet de kans gekregen om zich in te werken in dat dossier en dus is het vrij snel bergaf gegaan", besluit Cockx. "Nu met de nieuwe korpschef gaat het weer de goede kant op", geeft hij nog mee.