Commissie over Comité P vergadert na "Panorama"

Er komt een vergadering van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P naar aanleiding van de uitzending van "Panorama" over wantoestanden bij de Hasseltse politie. Dat gebeurt op vraag van Koenraad Degroote (N-VA).
Koenraad Degroote (N-VA)

Volgens Kamerlid Degroote, die ook aan bod kwam in de "Panorama"-uitzending, blijven er nog heel wat vragen onbeantwoord. "De hoofdvraag komt hierop neer: waarom moet dat onderzoek van het Comité P zolang duren. Het is nu bijna 2 jaar dat er klachten zijn en na 2 jaar onderzoek zijn we nog nergens."

"Er zijn een aantal aspecten waarover duidelijkheid moet komen: de onrechtmatige vergoedingen die werden uitbetaald aan bepaalde burgemeesters, de onrechtmatige vergoedingen die aan de korpsleiding werden uitbetaald, de verzekeringsfraude en dan hetgeen gebeurd is bij die examens", aldus Degroote.

De parlementsleden willen van het Comité P ook duidelijkheid over de rol van procureur Marc Rubens in het hele dossier. Verzekeringsfraude door een commissaris werd niet vervolgd en hij deed ook vreemde uitlatingen over de klokkenluiders. Zo had hij het over "mensen monddood maken".