Met of zonder de N-VA? Vlaanderen is verdeeld

De Vlamingen zijn erg verdeeld over de vraag of er al dan niet een regering mag komen zonder de N-VA. Dat blijkt uit de peiling van de VRT en De Standaard. Het vertrouwen in de huidige federale regering staat intussen op een zeer laag pitje.

Net iets minder dan de helft van de ondervraagden, 49 procent, vindt dat er geen regering mag worden gevormd zonder de Vlaamse winnaar van de verkiezingen, de N-VA. 46 procent ziet daar geen graten in.  Zes procent weet het niet.

Vlaanderen is dus verdeeld, zoals ook blijkt uit de percentages van de partijen. Er zijn als het ware twee kampen: zij die voor en zij die tegen N-VA in de regering zijn. Wie tegen de huidige regeringsvorming is, kiest resoluut voor de N-VA. Die partij, en niet langer Vlaams Belang, is de onbetwiste marktleider van rechts in Vlaanderen.

Vertrouwen in regering zakt nog

Terwijl het er eindelijk toch naar uitziet dat ons land binnenkort een nieuwe regering krijgt, daalt het vertrouwen in de huidige ontslagnemende regering. Slechts 38 procent heeft vertrouwen in de ploeg van Yves Leterme, 2 procent minder nog dan vorige peiling. Vooral vrouwen en lagergeschoolden zijn wantrouwig.

Het vertrouwen in Yves Leterme (CD&V) zelf blijft intussen status quo op 53 procent. Vooral gepensioneerden en West-Vlamingen zijn vertrouwensvol.

Vertrouwen in Vlaamse regering blijft op hetzelfde peil

Het vertrouwen in de Vlaamse regering is groter dan dat in de federale regering. 57 procent van de ondervraagden heeft er vertrouwen in, hetzelfde percentage als vorige peiling. Onder hen meer mannen, West-Vlamingen en hogergeschoolden.

68 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in minister-president Kris Peeters (CD&V).