Nu ook akkoord over verkiezingen en verkeer

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de acht onderhandelende partijen zijn het vanavond ook eens geworden over de organisatie van verkiezingen en over het overhevelen van het verkeersbeleid naar de gewesten. Het communautaire luik is nu bijna achter de rug.

Het gaat om de laatste communautaire loodjes. Eerder waren de onderhandelaars het al eens geworden over politieke vernieuwing. Zo zouden nieuwe ministers een toelatingsproef moeten afleggen in het parlement, zoals de "examens" van Europese commissarissen in het Europees Parlement. Er zou ook een einde komen aan de schijnkandidaten: een Vlaams parlementslid dat bijvoorbeeld verkozen wordt in de Kamer, moet dan ook echt die zetel innemen.

Vanavond kon formateur Elio Di Rupo ook eensgezindheid bereiken over het samenvallen van de verkiezingen in ons land. Zo zouden de federale verkiezingen voortaan om de vijf jaar samenvallen met de Europese.

Concreet wil dat zeggen dat de legislatuur van het federale parlement een jaar langer wordt, dus van vier naar vijf. Er kunnen wel nog tussentijdse verkiezingen komen als de regering valt, maar die zouden dan enkel de bestaande vijf jaar moeten vervolledigen.

Dat zou echter pas kunnen als dat plan na de volgende verkiezingen van 2014 wordt goedgekeurd met een tweederdemeerderheid. De gewesten en gemeenschappen zouden echter kunnen beslissen om de datum van hun verkiezingen te wijzigen, maar enkel als in de betrokken parlementen een tweederdemeerderheid is. Vooral CD&V was erg gekant tegen samenvallende verkiezingen.

Gewesten trekken verkeer naar zich toe

Vanavond is er ook een akkoord bereikt over de overheveling van grote delen van het verkeersbeleid. De essentiële elementen zouden nog wel bepaald blijven door de federale regering. Het gaat dan om de snelheidsbeperkingen op de autosnelwegen, de vorm van de verkeersborden en het rechts rijden.

Het grootste deel van het beleid inzake verkeer zou evenwel worden overgeheveld naar de gewesten. Het gaat dan om de snelheidsbeperkingen op secundaire wegen, bepalingen inzake rijbewijs en rij-opleiding en de signalisatie bij wegwerkzaamheden. Voortaan zouden ook de boetes worden geïnd door de gewesten. Ook het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid zou dus gesplitst worden.

Er blijven nu nog kleinere punten over zoals de bevoegdheid over de brandweer. Mogelijk wordt daarover vanavond ook een compromis bereikt. Als dat zo is, zijn de onderhandelingen over het communautaire luik achter de rug.

Volgende week maandag zou formateur Di Rupo dan een persconferentie geven waarop hij de communautaire akkoorden zal toelichten. Daarna kunnen de partijen zich over het sociale en economische luik buigen.