Zelfstandig of genationaliseerd Dexia?

Er zijn openingen gemaakt om de standpunten van de federale regering en de gewesten over Dexia Bank België dichter bij elkaar te brengen, maar beide partijen zitten nog niet volledig op dezelfde lijn.

Gisteren werd duidelijk dat de gewesten en de federale overheid het niet eens zijn over wat er nu precies met Dexia Bank België moet gebeuren. De federale overheid wil de bank nationaliseren, op termijn zou er dan een overnemer worden gevonden. De gewesten, gemeenten en provincies wilden Dexia België afsplitsen van de groep maar behouden als zelfstandige bank.

Er zou nu een soort tussenoplossing komen waarbij de regering Dexia België zou overkopen waarna de gewesten, gemeenten en provincies daarna in het kapitaal zouden kunnen stappen. De overheden zouden dan wel jaren in het kapitaal van de bank blijven, dus een snelle verkoop zoals bij Fortis Bank is geen optie.

Na overleg tussen beide kampen was er vanmiddag sprake over "openingen, maar nog nog geen eensgezindheid". Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) hamert op het belang van de grote publieke aandeelhouders en van de financiering van de lokale besturen zoals gemeenten en provincies, die onder de voogdij staan van de deelstaten. Morgen zou het Vlaamse kernkabinet zich opnieuw over de zaak buigen.

Hoe dan ook is er haast bij want de federale en regionale overheden moeten met een Belgische standpunt naar buiten komen vooraleer er onderhandelingen met Frankrijk kunnen gevoerd worden. De raad van bestuur van Dexia die zaterdag gepland was, is uitgesteld. Voor de opening van de beurzen maandag moet er een oplossing zijn, want de tijd dringt.

Gemeentelijke Holding onder druk

De beslissing is zo moeilijk omdat er rond Dexia een Gordiaanse knoop van belangen loopt. De gewesten (samen 5,7%) en de gemeenten en provincies (samen 14% via de Gemeentelijke Holding) zijn immers belangrijke aandeelhouders en zouden geld kunnen verliezen als Dexia België genationaliseerd wordt, net als Arco, de financiële poot van het ACW.

Er moet evenwel ook rekening gehouden worden met de moeilijke financiële toestand van de Gemeentelijke Holding. Daarin zitten alle gemeenten en provincies in ons land en de holding is met een belang van 13% na het Franse staatsfonds CDC de tweede aandeelhouder van Dexia.

De Gemeentelijke Holding heeft onlangs wel akkoorden gesloten voor de verkoop van belangen in het communicatienetwerk Astrid en in de luchthaven van Charleroi op geld in kas te krijgen. Mocht het fout aflopen met Dexia of met die holding, dan zouden een aantal steden en gemeenten het financieel erg moeilijk krijgen.

Bovendien gaat het in het geval van Dexia niet enkel om de belangen van de klanten en van de aandeelhouders, maar door de specifieke opdracht van de bank telt ook de financiering van de lokale besturen mee. De federale regering en de gewesten moeten ook daar rekening mee houden.

Standard & Poor's verlaagt rating Dexia-onderdelen

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating verlaagd van drie kerndochters van de Frans-Belgische bank Dexia: Dexia Crédit Local (Frankrijk), Dexia Bank (België) en Dexia Banque Internationale (Luxemburg). Het gaat om een verlaging met één niveau: de onderdelen krijgen nu de rating A-/A-2.

De kredietbeoordelaar legt de ratingverlaging uit door onder meer te verwijzen naar de spanningen op de interbankenmarkt, waar financiële instellingen aan elkaar lenen. Die spanningen brachten Dexia in de problemen. Wel drukt S&P zijn vertrouwen uit in Frankrijk, België en Luxemburg. Die landen "zullen Dexia indien nodig wellicht verder blijven steunen", klinkt het.

Intussen meldt De Tijd dat de Nationale Bank bereid is om noodkredieten voor geld op korte termijn toe te kennen aan Dexia. Dat is een speciaal krediet tegen een hoge rente. Volgens de krant wijst dat er op dat Dexia nog nauwelijks geld kan lenen bij andere banken.