"Zesde staatshervorming is indrukwekkend akkoord"

De onderhandelende partijen zijn blij dat het communautaire luik van de onderhandelingen succesvol is afgerond. Na afloop van de laatste vergadering klonken enkel positieve geluiden bij de onderhandelaars.

"Het is toch wel een indrukwekkend akkoord in zijn geheel geworden. Die zesde staatshervorming is nu rond", zei Wouter Van Besien van Groen!. "We mogen er met z'n achten ook fier op zijn. Dinsdag zullen we het samen presenteren." In een persmedeling stelt Van Besien nog dat "de dialoog het heeft gehaald op het cynisme. Na meer dan 40 jaar gebakkelei is de kieskring BHV eindelijk gesplitst. Ook het gerechtelijk arrondissement is gesplitst geraakt en dat allemaal met respect voor de gevoeligheden van de Vlamingen, de Brusselaars en de Franstaligen".

"480 dagen na de verkiezingen zijn we blij dat die staatshervorming er is, dat wij de stappen genomen hebben om ons land terug efficiënt te laten functioneren", zei Open VLD-voorzitter Alexander De Croo. "Ik ben ervan overtuigd dat het een goede staatshervorming is. Dinsdag zullen alle teksten publiek worden gemaakt en kan iedereen zelf beoordelen of wij met ons land een stap vooruit hebben gezet, maar ik ben er wel van overtuigd."

Caroline Gennez van SP.A (foto links) is vooral tevreden dat Vlaanderen meer bevoegdheden krijgt inzake verkeersbeleid. "De regio's krijgen nu meer impact. Op de gewestwegen zullen ze zelf een snelheidsbeperking kunnen bepalen. Dat is een goede zaak want eigenlijk is het hele mobiliteitsbeleid al geregionaliseerd. De wegen waren al gewestelijk en nu komt de handhaving erbij. Zelf camera's plaatsen betekent zelf controleren en ook zelf de boetes innen dus dat wordt veel homogener dan voordien."

CD&V-voorzitter Wouter Beke is blij met het akkoord, hoewel niet alle wensen van zijn partij ingewilligd werden. Zo blijft de brandweer een federale bevoegdheid. "De brandweer blijft federaal en ik had die graag naar de regio's gebracht omdat ik vind dat het beter aansluit bij de lokale besturen. Maar daar stond ik een beetje geïsoleerd."