Autoschip in Nauw van Bath is losgetrokken

In het Nauw van Bath op de Westerschelde is het vrachtschip Republica Argentina vannacht vastgelopen bij hoog water. Op de middag is het schip weer losgetrokken. De hele operatie duurde iets minder dan een uur. Gedurende die tijd was er geen scheepvaartverkeer mogelijk.

Het vrachtschip Republica Argentina onder Italiaanse vlag is 209 meter lang en vervoert auto's. Het was vertrokken in de haven van Antwerpen en zou naar Dakar varen. Vannacht kwam het vast te zitten in het Nauw van Bath, aan de grens tussen België en Nederland. Hoe dat is kunnen gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk.

Een coördinatieteam van de Rijkswaterstaat, bergers en deskundigen is ter plaatse gekomen om het schip te laten vlot trekken. Dat gebeurde op de middag. Het schip lag naast de vaargeul en veroorzaakte geen hinder voor de scheepvaart. Enkel tijdens het lostrekken van het schip konden de schepen niet passeren. De Republica Argentina  vaart nu naar de Sloehaven in Nederland.