"In belang van de klanten kopen we Dexia"

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) herhaalde in "De zevende dag" op Eén de intentie van de Belgische regering om het Belgische filiaal van Dexia te kopen. Die nationalisering mag ons land wel niet met te veel schuld opzadelen. Leterme hoopt er 3,5 tot 4 miljard voor te betalen, de Fransen denken aan het dubbele.

De Belgische overheid is bereid om het Belgische filiaal van Dexia te kopen op voorwaarde dat de nationalisering van de bank de begroting niet te veel belast en dat de aankoop de schuld niet te veel doet oplopen. "Onze bedoeling is om Dexia Bank België die een rendabele bank is die winst maakt, uit het kluwen van Dexia te halen en te beveiligen zodat de bank verder goed kan functioneren, ook dankzij de inzet van vele duizenden medewerkers van de bank", zei Leterme.

"Waar we nu voor moeten zorgen, is het spaargeld van de mensen beveiligen door de continuïteit van de bank te garanderen. Zo zal geen enkele Belg ook maar 1 eurocent verliezen van zijn spaarrekening of lopende rekening."

Het prijskaartje van Dexia Bank België zou tussen de 3,5 en 8 miljard euro liggen, zo liet de premier verstaan. België hoopt er 3,5 tot 4 miljard voor te moeten betalen, maar de Fransen denken aan het dubbele van dat bedrag. Naast de Belgische en Franse Dexiabank zou er een restbank komen waarin de minder rendabele delen worden ondergebracht, de zogenoemde "bad bank".

Leterme zei dat België en Frankrijk zich voor de bad bank borg zullen stellen. De premier hoopt dat de garantie iets onder de 100 miljard euro zal liggen. Aangezien ons land voor 63 procent aandeelhouder is, zal ons land dus een waarborg moeten verlenen van zo'n 63 miljard euro. Leterme benadrukte wel dat hij minder dan 63 procent van de lasten wil dragen. Er zou een 60-40-verdeling op tafel liggen.

En de aandeelhouders dan?

Over de bad bank zei Leterme ook dat de federale regering bereid is om te werken aan een oplossing voor de Gemeentelijke Holding. Die heeft 14,1 procent van Dexia in handen en zou veel geld verliezen als enkel de minder rendabele delen zouden overblijven.

Beleggersverenigingen hebben gewaarschuwd dat als er steunmaatregelen komen voor de grotere aandeelhouders van Dexia, dat die maatregelen ook moeten gelden voor de kleinere aandeelhouders.

"Uiteraard gaan we rekening houden met het principe van gelijke behandeling van de aandeelhouders. Een aantal aandeelhouders is vragende partij bij de regering om te helpen zoeken naar oplossingen", zegt Leterme. "De Vlaamse regering heeft ook gevraagd om haar te helpen met haar problemen en we zijn bereid om de Vlaamse regering en andere aandeelhouders te helpen."