Onrust bij gemeenten en gewesten

De Belgische gemeenten en provincies, maar ook de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel kunnen veel verliezen bij een ontmanteling van Dexia. De kleine aandeelhouders willen een gelijke behandeling met de grote spelers.

Bij een uitverkoop van Dexia zouden de aandeelhouders minstens een deel van hun geld verliezen, als dat al niet het geval is, want de voorbije weken is de koers van het aandeel al dramatisch gedaald van meer dan 3 euro tot 0,85 cent.

Voor de grote aandeelhouders zijn er specifieke problemen. Zo is de Gemeentelijke Holding met een belang van 14,1% de op een na grootste aandeelhouder van Dexia. Bovendien is Dexia voor die holding zowat de grootste investering en door de waardedaling komt de holding nu zelf in de problemen.

In 2008 heeft de Gemeentelijke Holding 1,2 miljard euro geleend om Dexia toen te redden. Dat geld moet uiteraard worden terugbetaald en om het nog moeilijker te maken hebben de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel de holding toen een waarborg van 450 miljoen euro gegeven.

Het zou best wel kunnen dat die borg nu betaald moet worden als de gemeenten het niet kunnen. Bovendien zijn de gewesten de voogdij-overheid voor de gemeenten en waren ze drie jaar geleden zelf met 5,7% aandeelhouder van Dexia geworden.

Een andere belangrijke speler is Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging ACW. Ook Arco zou erg krap zitten en zou het aandeel Dexia in de boekhouding fors moeten afwaarderen. Volgens sommige bronnen staat dat aandeel voor meer dan 8 euro in de boeken tegenover de beurskoers van 0,85 cent vrijdag.

Beleggers willen zelfde behandeling

Premier Yves Leterme (CD&V) belooft intussen dat hij morgen overleg wil plegen met de Gemeentelijke Holding, Arco en de drie gewesten om te pogen een oplossing uit te werken voor hun problemen. 

Dat heeft dan weer tot onrust geleid bij de kleine aandeelhouders. Zo waarschuwt de Vlaamse Beleggersfederatie dat alle aandeelhouders van Dexia op dezelfde manier behandeld moeten worden. De federatie vreest dat de regering de grote aandeelhouders (Gemeentelijke Holding en Arco) wel zal steunen en de kleine beleggers in de kou zal laten.

"Als zij een gunstmaatregel krijgen, is dat prima, maar dan moet de maatregel voor iedereen gelden", zegt Paul Huybrechts van de Vlaamse Federatie van Beleggers. "Het gelijkheidsbeginsel van aandeelhouders is essentieel in het vennootschapsrecht. Als we daarop toegeven, zetten we het hele privébezit op de helling, denk ik." De beleggersvereniging is van plan om naar de rechtbank te stappen als er geen gelijke behandeling komt voor alle aandeelhouders.