"Een van de grootste staatshervormingen ooit"

Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars van CD&V, SP.A, Open VLD, Groen!, PS, MR, CDH en Ecolo hebben het akkoord over de staatshervorming voorgesteld. Volgens de formateur gaat het om een gedenkwaardig en historisch akkoord.

De formateur stelde het akkoord voor in de federale Kamer, de plaats waar hij en de acht onderhandelende partijen maandenlang met elkaar hebben gepraat. Hij was trouwens geflankeerd door Wouter Beke (CD&V), Caroline Gennez (SP.A), Alexander De Croo (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen!), Laurette Onkelinkx (PS), Charles Michel (MR), Joëlle Milquet (CDH) en Jean-Michel Javaux (Ecolo). De boodschap was duidelijk: alle acht partijen staan eensgezind achter het bereikte akkoord.

"Wij hebben maandenlang gewerkt aan dit gedenkwaardige en historische akkoord", zei Di Rupo in een merkwaardig korte toespraak. "Het België van morgen zal er heel anders uitzien", klonk het enigszins triomfalistisch. Volgens Di Rupo wordt het zwaartepunt van de federale staat naar de gewesten en de gemeenschappen verschoven en wordt die federale staat zelf compacter en efficiënter.

Hij gaf vervolgens een erg beknopt overzicht van wat er verandert. "Het probleem van BHV is definitief uit de wereld", dixit de formateur. Daarnaast krijgen gewesten en gemeenschappen nieuwe bevoegdheden, goed voor 17 miljard euro extra. "De gewesten worden zo de motor van de economie en de werkgelegenheid, de gemeenschappen worden de kern van het gezins- en ouderenbeleid."

Door de nieuwe financieringswet krijgen de gewesten 11 miljard extra, aldus nog de formateur. "Hun autonomie wordt vier maal groter".

Di Rupo vestigde ook nog de aandacht op het luik politieke vernieuwing. De Senaat wordt een assemblee van de deelstaten, het aantal parlementsleden vermindert, er komt een deontologische code voor verkozenen en een deontologische commissie zal daarop moeten toezien.

Formateur Elio Di Rupo loofde de moed en verantwoordelijkheidszin van alle onderhandelaars, die volgens hem de eigen partijbelangen hebben overstegen. Hij noemt het communautaire akkoord "een van de grootste staatshervormingen die België ooit heeft gekend".

Maar alle politieke ellende is nog niet van de baan. Di Rupo somde op wat er nu nog te gebeuren staat: de begroting voor 2012, structurele hervormingen en de effectieve regeringsvorming. "We zullen heel moeilijke maatregelen moeten nemen", waarschuwde hij. Die maatregelen moeten volgens hem wel sociaal rechtvaardig zijn, de werkgelegenheid ten goede komen en de burgers helpen om moeilijkheden te overwinnen.

"De burgers hebben het recht om alles te weten", zegt Di Rupo. Daarom wordt de volledige tekst van het akkoord - 65 pagina's lang - vrijgegeven.

"We moeten ijveren voor het algemeen belang", besloot de formateur, en hij doelde daarmee ook op werkgevers, vakbonden en andere belangengroepen. De persconferentie eindigde wat melig, met woorden zoals "samen aan een betere toekomst bouwen", "voor de jeugd" en "voor Nette" (de pasgeboren dochter van CD&V-voorzitter Wouter Beke, nvdr).

Meest gelezen