Meer mensen moeten het stellen met een leefloon

Steeds meer Vlamingen moeten een beroep doen op het leefloon dat OCMW's uitreiken aan mensen zonder werk. De OCMW's moeten ook steeds vaker aanvullende financiële steun geven aan mensen die wel werk hebben, maar niet rondkomen met hun loon.

In 2010 kregen 49.631 Vlamingen een leefloon, dat is 12,9% meer dan in 2008 (43.968). Een alleenstaande krijgt 770 euro per maand, wie samenwoont 513 euro per maand en iemand met een gezin ten laste 1.027 euro per maand. Wie geen Belg is, krijgt een equivalent leefloon waarbij de bedragen dezelfde zijn als voor het leefloon.

De afdeling OCMW's van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelt dat mensen die een leefloon krijgen, vaak geen basiskosten als huur of energie meer kunnen betalen. Ook heel wat mensen die het met een andere bodemuitkering, zoals een inkomensgarantie voor ouderen, moeten stellen, komen niet toe, zegt de afdeling.

Daarom geven de OCMW's aan heel wat mensen een "aanvullende financiële steun" bovenop hun leefloon. Niet alleen mensen met een leefloon, maar ook mensen met een job of met een uitkering kunnen zo'n aanvullende steun krijgen. Hun loon of uitkering is zo laag dat ze de basiskosten niet kunnen betalen. Dit was in 2010 het geval voor zo'n 63.000 klanten van het OCMW, goed voor een bedrag van 57,5 miljoen euro en 3,6% meer dan in 2008 (55,5 miljoen euro).

OCMW's vragen meer geld

De OCMW's betalen 59,3 euro per leefloon dat wordt uitgekeerd. De rest komt van de verschillende overheden. De extra financiële steun die OCMW's geven zodat mensen hun huur en elektriciteit kunnen blijven betalen, is ook voor de rekening van de OCMW's. Hoeveel iemand als extra steun krijgt, hangt af van het eigen inkomen, maar ook van gemeente tot gemeente omdat het OCMW afhankelijk is van de lokale budgettaire mogelijkheden. Gemeenten met meer armen worden zwaarder belast dan gemeenten waar minder arme mensen wonen.

De OCMW's zeggen dat dit systeem de bestaansonzekerheid in de hand werkt omdat mensen afhankelijk worden van de budgettaire ruimte in hun gemeente om al dan niet een aanvullende steun te krijgen.

Wie komt in aanmerking voor een leefloon?

Een leefloon is de financiële hulp die een OCMW geeft aan personen die zelf over onvoldoende middelen beschikken en voldoen aan voorwaarden voor maatschappelijke integratie. Het gaat dan om mensen die geen werk hebben, geen werkloosheids- of andere uitkering van de sociale zekerheid krijgen, die geen geld verdienen uit roerende of onroerende goederen en waarvan de persoon met ze samenwonen, ook niet genoeg geld heeft om beiden te onderhouden.

Alleen als de persoon alles gedaan heeft om aan een loon of uitkering te raken, kan deze persoon een leefloon krijgen als deze bereid is tot maatschappelijke integratie, bijvoorbeeld werk zoeken en/of aanvaarden. Wie kan werken, wordt door het OCMW tewerkgesteld, bij het OCMW zelf of elders.

Dag van de armoede

De afdeling OCMW's van de Verening van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft de cijfers vandaag bekendgemaakt op de dag van de armoede. In naam van de OCMW's vraagt de VVSG de nieuw te vormen federale regering om de laagste inkomens te verhogen tot het niveau van de Europese armoedegrens. De afdeling vraagt ook dat de federale regering 90% van de leeflonen teurgbetaalt aan de OCMW's zodat ze over voldoende middelen blijven beschikken om een proactief armoedebeleid te voeren.