Verklikken via de sociale media, mag dat wel?

Een werknemer van Fabricom is door zijn werkgever op het matje geroepen, nadat op sociale media een foto was gepost waaruit zou moeten blijken dat hij te snel reed.. De Privacycommissie is duidelijk: het kan niet dat iemand via sociale media verklikt wordt, omdat het een inbreuk vormt op de privacy.
De bewuste foto die op Twitter verscheen. Er is niemand herkenbaar in beeld, maar het probleem is vooral dat Caudron de nummerplaat meegaf in zijn tweet.

Steeds meer automobilisten fotograferen verkeersovertredingen van anderen en zetten die dan op het internet. Vorige week ergerde internetexpert Jo Caudron zich aan een bestelwagen die te hard reed op de N60 tussen Gent en Oudenaarde.

Hij maakte een foto van de snelheidsovertreding met zijn smartphone en even later stond het op het internet. De bestuurder was niet zichtbaar, maar in het Twitterbericht vermeldde Caudron wel de nummerplaat, met ook de mededeling dat het om een bestelwagen van Fabricom ging. Via Twitter raakte het bericht tot bij Fabricom zelf. Het bedrijf moest uiteindelijk ook zelf reageren, en meldde dat "het gedrag niet in lijn ligt met wat verwacht wordt van de werknemers", en dat "de nodige maatregelen genomen zullen worden."

"Verklikkers" riskeren een geldboete

Eva Wiertz van de Privacycommissie zegt dat wat gebeurd is, eigenlijk niet kan. Zogenoemde klikspanen mogen niet open en bloot iemand herkenbaar op het internet gooien, zegt ze op MNM.

"Als je een foto neemt van een persoon waarop die herkenbaar is, moet je de toestemming aan die persoon vragen vooraleer die foto te publiceren. Ook in het bovengenoemde voorbeeld mag het niet: de persoon was niet in beeld, maar omdat de nummerplaat werd vermeld, kon je achterhalen om wie het ging. Het mag niet, omdat op die manier de privacy geschonden wordt", aldus Wiertz.

Het slachtoffer dat op de sociale media is beland, kan zelfs een klacht indienen, waarbij een rechter een geldboete kan uitspreken.

De Privacycommissie heeft met de opkomst van de sociale media heel wat meer werk. De commissie zelf kan evenwel zelf geen strengere regels opstellen: "Wij moeten ervoor zorgen dat ze toegepast worden", zegt Wiertz nog.

Bericht kan plots "groot" worden

Verklikken via sociale media gebeurt wel vaker, maar meestal blijft het zonder gevolg. De werknemer van Fabricom had evenwel de pech dat niet alleen Jo Caudron relatief veel volgers heeft op Twitter (met ruim 4.500 fans), maar dat het bericht daarna ook nog eens werd opgepikt door minister Vincent Van Quickenborne. Die heeft zowat 25.000 "followers", waardoor het meteen een grotere omvang kreeg.