Verontwaardiging over lovende woorden voor Janssen

Op het assisenproces tegen Ronald Janssen in Tongeren heeft vandaag onder meer de ex-echtgenote van de beschuldigde getuigd. De getuigenissen van de zussen, de broer en vooral de moeder van Janssen leidden in de zaal tot grote verontwaardiging.
De zitting kon op heel wat belangstelling rekenen

De ex-vrouw van Janssen was nog altijd op zoek naar de reden waarom hij drie jonge mensen vermoord had. Hoe is het mogelijk dat ik al die dingen niet gezien heb, vroeg ze zich af. Ze betuigde ook haar medeleven aan de slachtoffers. De ex-vriendin bleef wel bij haar positief beeld van Janssen: galant, hartstochtelijk, oprecht en plichtsbewust.

De vrouw, die elf jaar samen was met Janssen, minimaliseerde haar gruwelijke verkrachting in 2005. Omdat ze haar klacht introk, werd Janssen vrijgesproken. "Eigenlijk heb ik nooit een klacht willen indienen. Na de bewuste feiten ben ik naar de politie gegaan om hulp te zoeken, niet om een klacht neer te leggen", vertelde de vrouw.

De getuigenis leidde tot een spervuur aan vragen van de burgerlijke partijen. Vooral Jef Vermassen, de advocaat van de familie Van Uytsel, liet zich van zijn scherpste kant zien. "Uw kinderen zijn in hetzelfde bad gewassen als waar Annick Van Uytsel vermoord werd en haar laatste adem uitblies. Doet u dat iets?", vroeg hij. Daarop kreeg de getuige het moeilijk. "U confronteert mij met iets waar ik zelf nog niet over heb nagedacht. Natuurlijk doet het mij enorm veel dat ze in dat bad vermoord is", antwoordde ze.

"Ronny moet geholpen worden"

Helemaal emotioneel werd het tijdens de getuigenissen van de moeder en de oudste zus van Janssen. Beiden eindigden hun getuigenis met een open brief met lovende woorden over Janssen. Zo vertelde de moeder onder meer dat hij Annick mee naar huis had genomen omdat Ronald van thuis uit geleerd had dat jonge meisjes 's nachts niet alleen naar huis mogen fietsen.

Al na enkele verontwaardigde reacties in de zaal gaf voorzitter Michel Jordens haar het advies dat het misschien niet slim was de brief alsnog voor te lezen. De vrouw, die in het begin haar respect had betuigd tegenover de slachtoffers, ging toch voort. "Ronny is een gevoelige jongen. Iemand die niemand pijn doet of iemand zou vermoorden", klonk het onder meer.

"Omdat deze zaak (Annick Van Uytsel) niet grondig onderzocht is, zijn er nog twee slachtoffers bijgekomen, Shana en Kevin. Ik vind dat Ronny geholpen moet worden. Ik vraag u hem niet alleen in een cel te plaatsen zonder dat hij geholpen wordt. Hij is ziek. Hij heeft er spijt van, daar ben ik zeker van", besloot de moeder.

Ook de oudste zus benadrukte de goede kanten van Ronald. "Hij was een liefhebbende huisvader, speelde met zijn kinderen en maakte altijd heerlijk eten voor hen klaar. Wat Ronald bezielde om dit te doen weet ik niet, maar geen enkele mens is honderd procent perfect", vertelde de zus.

Voor de families van de slachtoffers waren deze woorden er te veel aan en ze verlieten onthutst de zaal. "Uw geweldige broer, heeft wel mijn geluk afgepakt", riep moeder Van Uytsel de vrouw nog na. Eerder hadden ook de jongere zus en een broer van Janssen getuigd.

Morgen beginnen de pleidooien. Meester Vermassen zal als eerste aan het woord komen.