Vogelbescherming wil geen superkooi in het Zwin

Vogelbescherming Vlaanderen is niet te spreken over het plan om één grote vogelkooi te maken in het natuurreservaat "het Zwin" in Knokke. Het Zwin krijgt een grondige facelift. Zo komt er onder meer een bezoekerscentrum en de 15 kleinere vogelkooien worden vervangen door een grote vogelvlieghal met streekeigen vogels.

Vogelbescherming Vlaanderen is tegen dat plan, het idee is ouderwets, stelt de vereniging. "Het is voorbijgestreefd", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "En het druist in tegen de principes van een natuurreservaat, het oudste reservaat van het land. We gaan er toch geen zoo of vogelpark van maken? Mensen komen er naartoe om van de natuur te genieten en om de kans te krijgen om vogels te observeren in hun natuurlijke biotoop met een verrekijker, maar toch niet in een kooi?"

Het provinciebestuur heeft volgende week een vergadering gepland met Vogelbescherming Vlaanderen om de vogelvlieghal te bespreken.