Dovemansgesprek tussen spoorbaas en vakbondsman

NMBS-topman Marc Descheemaecker en vakbondsleider Jos Digneffe (ACOD) zaten in Terzake duidelijk niet op een lijn in verband met de herstructurering bij de spoorwegen. Descheemaecker praat als de bedrijfsleider, terwijl Digneffe zweert bij openbare dienstverlening en het behoud van het personeelsstatuut.

Volgens het herstructureringsplan bij de spoorwegen gaan treinen met slechts enkele reizigers er in de toekomst uit. "Als je daaraan raakt, raak je aan arme mensen die zich geen eigen vervoer kunnen permitteren", waarschuwt Jos Digneffe. Hij betwijfelt ook of er alternatieven zijn: zal De Lijn wel bussen inleggen voor 3 of 4 man? Bovendien zijn de reistijden van een bus ook langer dan die van een trein.

Descheemaecker zit op een andere lijn. "Je kunt dat niet blijven rekken", vindt hij. De trein is volgens hem een transportmiddel om veel mensen te vervoeren. Treinen met slechts enkele reizigers vindt hij een verkeerd gebruik van de capaciteit en een verkeerd gebruik van fondsen.

Aanwerven of banen schrappen?

Ook als het gaat over de 1.000 banen die zullen worden geschrapt, laten beide heren een totaal tegengesteld verhaal horen. "In de zware administratie wordt misschien eenderde van het personeel niet vervangen", geeft Descheemaecker toe, maar volgens hem sneuvelen er hoegenaamd geen banen bij het personeel dat rechtstreeks met de reizigers in contact komt.

Descheemaecker hamert er ook op dat de NMBS zal blijven aanwerven, ook al omdat er binnenkort heel wat nieuwe treinen in gebruik worden genomen. "Op termijn blijft de NMBS-groep een motor voor de tewerkstelling", houdt hij vol.

Vakbondsman Digneffe heeft dat niet gelezen in het herstructureringsplan van de NMBS. "Ik lees toch wat ik lees", dient hij zijn gesprekspartner van antwoord. Volgens hem verdwijnen er wel degelijk banen bij het personeel dat met de reizigers in contact komt. "Ik ben bereid om een saneringsgesprek te voeren, zegt hij, "maar dan moeten we wel beginnen met correcte cijfers."

Voor of tegen de holding?

In de pers en bij de reizigersvereniging TreinTramBus wordt steeds meer gepleit voor een afschaffing van de overkoepelende NMBS Holding. "De beslissing ligt bij de aandeelhouder, de staat", houdt Descheemaecker zich op de vlakte. "Ik wijs enkel op enkele scheeftrekkingen in het model." De NMBS-baas is een koele minnaar van  de drieledige structuur bij de spoorwegen, maar  zegt dat niet met zoveel woorden.

Jos Digneffe van de socialistische vakbond blijft voorstander van het behoud van de Holding. "Dat is nodig om de eenheid van het statuut van het personeel te bewaren", vindt hij. De vakbondsman vreest voor een al te grote onafhankelijkheidsdrang bij de NMBS en Infrabel en een uitholling van het personeelsstatuut. Hij stelt zich wel vragen over de te dure facturering van de Holding aan de NMBS, een probleem dat Descheemaecker heeft aangekaart.

Hoe dan ook is de ontevredenheid over het herstructureringsplan groot bij het personeel. Maar of er nu een staking komt, kon Digneffe niet bevestigen. Dat is volgens hem een beslissing die bij de basis ligt.