Meer geld voor bouw van rusthuizen

De Vlaamse regering verdubbelt dit jaar het budget voor de bouw van rusthuizen. Ze wil op die manier de achterstand op de wachtlijsten wegwerken.

Het bevoegde fonds dat de bouw van de rusthuizen financiert, beschikt door de budgetverhoging over 194 miljoen euro.

Alles samen wordt er geïnvesteerd in 2.700 wooneenheden. Voor een deel gaat het om renovatie en aanpassing aan modern comfort. Er worden ook 700 nieuwe plaatsen gecreëerd.

Tegen 2016 zal er voor 23.800 bijkomende ouderen verzorging klaar moeten zijn. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid betekent dit dat het aanbod met een derde moet groeien.