TreinTramBus pleit voor opdoeken NMBS Holding

De reizigersvereniging TreinTramBus pleit ervoor om de NMBS Holding af te schaffen, om op die manier te besparen bij het spoor. De holding heeft volgens TreinTramBus geen enkel nut.
De drie spoorbazen: vlnr. Jannie Haek (Holding), Marc Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel)

De NMBS Holding is de koepel boven de NMBS en Infrabel. De driedeling van de spoorwegmaatschappij werd in 2005, bij de liberalisering van de spoorwegen, doorgevoerd. De overkoepelende holding coördineert en ondersteunt de activiteiten van de twee onderliggende filialen NMBS en Infrabel.

Volgens TreinTramBus is de structuur echter "overbodig". "De NMBS is nodig voor de treinen en Infrabel is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporen en de stations, maar wij hebben in België ook als enige land in Europa de holding. Dat is een derde poot die veel geld kost en eigenlijk kunnen we best zonder. Dat zou een flinke besparing zijn", zegt Jan Vanseveren van TreinTramBus.

De holding opdoeken werd eerder al door anderen gesuggereerd, onder meer door de socialistische vakbond ACOD. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, wilde er vanmorgen in "De ochtend" niet al te diep op in gaan om "geen olie op het vuur te gooien", maar wees er wel op dat de driedeling destijds een eis van de ACOD zelf was.

"Zij stellen nu zelf vast dat het niet goed is, maar het is niet aan de vakbonden om te zeggen hoe de maatschappij georganiseerd moet worden, maar aan de aandeelhouder (de Belgische staat, red.). Ik hoop echt dat de volgende regering er in eer en geweten en op een verstandige manier over nadenkt hoe we het voor de reiziger en de belastingbetaler beter kunnen maken", zei Descheemaecker.

De NMBS-baas merkt daarbij op dat de NMBS vandaag te dag te veel moet betalen aan de holding voor een aantal diensten.