"Hopelijk leidt dit tot een snelle pacificatie"

In een eerste reactie op de dood van Moe'ammar al-Khaddafi, zegt premier Leterme dat de arrestatie van de Libische leider niet het doel was van de NAVO-operatie in Libië, maar wel de bescherming van de Libische bevolking.

"Het is nu belangrijk om te kijken of de gevangenneming of de dood van Khaddafi kan leiden tot een versnelling in het vredesproces en de pacificatie van Libië", zegt Leterme. "Laat ons hopen dat dat het geval is."

"We hebben er altijd over gewaakt dat ons land en de NAVO niet betrokken zouden zijn in de echte strijd tussen het Khaddafi-regime en de nieuwe Revolutionaire Raad", stelt de premier. "Onze doelstelling was de bevolking te beschermen. Het is belangrijk dat voor ogen te houden."

De Belgische militaire interventie moet blijven duren tot er geen risico meer is voor de bevolking, vindt Leterme. "Laat ons hopen dat de pacificatie versnelt zodat we in zekere omstandigheden zo snel mogelijk democratische verkiezingen kunnen houden."

Einde NAVO-operatie in zicht

Minister van Defensie Pieter De Crem laat uitschijnen dat de deelname van de Belgische militairen aan de NAVO-operatie in Libië ten einde loopt. Morgen vergadert de NAVO over de voortzetting van de operatie.

"Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we ook zeggen dat de militaire deelname van België wellicht in een eindfase zit", zegt De Crem.

Volgens de minister is het nu aan andere landen om de overgang van Libië naar een democratie te begeleiden. "Alles komt er nu op aan om niet tot een ontgoocheling te komen, zoals in andere landen wel eens gebeurd is. De internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, ik roep ze op om nu ook dat deel van de job te doen dat de Belgen mee mogelijk hebben gemaakt", besluit De Crem.