"Onmogelijk dat Belgische regering dit niet wist"

"Ik kan mij niet inbeelden dat de Belgische bestuurders en de Belgische regering niet op de hoogte waren van de enorme risico's bij Dexia." Dat stelt Groen!-kopstuk Meyrem Almaci. Groen! eist een parlementaire onderzoekscommissie. "De burgers hebben het recht om te weten voor welke risico's wij eigenlijk borg staan."

Uit documenten die De Standaard en ook Almaci onder de loep namen, blijkt dat de Franse toezichthouder en de Europese Unie Dexia meermaals hebben gewaarschuwd over de enorme risico's. Ook blijkt dat Dexia nieuwe risico's nam om zich tegen andere risico's in te dekken. Bovendien werd een deel van die risico's afgewenteld op Dexia Bank België, waardoor miljarden euro's verdwenen uit de relatief gezonde Belgische poot.

"Sinds de eerste redding van Dexia in 2008 bestond de raad van bestuur bij Dexia voor de helft uit Fransen en voor de helft uit Belgen. Er zaten ook twee regeringscommissarissen bij Dexia", zegt Almaci in "De ochtend" op Radio 1. "Ik stel mij vragen bij de uitwisseling van informatie, maar ik kan mij niet inbeelden dat de Belgische regering niet op de hoogte was."

"Uit documenten blijkt dat in 2010, liefst twee jaar na de eerste redding van Dexia, er bij de bank zelfs nog geen modellen waren om de risico's van de renteswaps in te schatten. Dat is hallucinant. Er is een explosieve carrousel van gestructureerde kredieten en nog steeds weet niemand bij Dexia wat ze precies in handen hebben", hekelt Almaci.

"Er rijzen ernstige vragen over hoeveel van die risico's op de Belgische nek zijn terechtgekomen. Ik blijf erbij dat Dexia Bank België, een gezonde bank, werd leeggezogen." De Belgische poot werd twee weken geleden gekocht door de Belgische regering, om de bank voor de tweede keer te redden. Almaci herhaalt de eis voor een parlementaire onderzoekscommissie, een eis die ook Vlaams Belang en de N-VA al formuleerden. "De Belgische burgers hebben het recht om te weten voor welke risico's ze borg staan."

"In elk geval is het duidelijk dat Dexia in 2008 al ontmanteld had moeten worden. Toen heeft de regering heel wat middelen uit handen gegeven aan Frankrijk. Dit proeft zeer bitter", zegt Almaci. Gisteren al zei Europees Commissaris en toenmalig minister Karel De Gucht (Open VLD) in "De ochtend" ook dat Dexia in 2008 had moeten worden opgesplitst. "Maar vanuit Frankrijk kwam daartegen een absoluut veto, net omdat ze wisten dat het Belgische deel het enige gezonde deel was."

Almaci zegt daarom dat ze in een parlementaire onderzoekscommissie ook wil nagaan of er in 2008 geen betere oplossingen mogelijk waren. "Ik heb ernstige vragen voor premier Leterme en minister Reynders."