Dexia heeft aantijgingen in de pers weerlegd

Dexia heeft wel degelijk rekening gehouden met de scherpe kritiek van de Franse toezichthouder. In een mededeling reageert de groep op de briefwisseling tussen de bank en de toezichthouder die in de pers is uitgelekt.

Uit die documenten bleek dat de Franse toezichthouder een jaar geleden waarschuwde dat Dexia Frankrijk oncontroleerbare en onverantwoorde risico's nam met zijn beleggingen.

"In de pers is vertekende en buiten ons medeweten verstrekte informatie verschenen over de briefwisseling tussen Dexia en de toezichthouders", zegt Dexia in een mededeling.

De bankgroep zegt dat ruim anderhalf jaar geleden al de nodige maatregelen genomen zijn om bij te sturen en de risico's in te perken. Daarom heeft de Franse toezichthouder Dexia Frankrijk niet onder verscherpt toezicht geplaatst, ook al was daar eerst mee gedreigd, zegt Dexia.

De bankrgroep wijst er nog op dat de probleemkredieten waarmee het zit opgescheept, dateren van voor 2008, toen de huidige CEO Pierre Mariani aan het roer kwam en Jean-Luc Dehaene voorzitter werd van de raad van bestuur.