Onderhandelaars bespreken de pensioenen

Formateur Elio Di Rupo (PS) vergadert opnieuw met vertegenwoordigers van de zes onderhandelende partijen. Vandaag bespreken ze het pensioendossier. Het is de bedoeling om de mensen langer te laten werken, al blijft de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar behouden.

Volgens de nota-Di Rupo wordt vervroegd pensioen moeilijker gemaakt en werken na 65 wordt niet langer tegengewerkt.

Ook zullen de ambtenarenpensioenen geleidelijk niet meer op basis van de laatste 5 loopbaanjaren berekend worden, maar op de laatste 10 jaar. De minimumpensioenen zullen volgens de nota jaarlijks met 2 procent stijgen.