Sociaal conflict bij Otis zit muurvast

Ondanks uren onderhandelen tussen directie en vakbonden bij liftenbouwer Otis in Groot-Bijgaarden zit het sociaal conflict nog steeds muurvast. Militanten van de christelijke en socialistische vakbond blokkeerden vandaag opnieuw de hoofdzetel in Groot-Bijgaarden.

Dinsdag legden de vakbonden ook al het werk neer, maar in tegenstelling tot eergisteren laten ze nu geen leveranciers meer door. "Vandaag staan we hier terug, zoals dinsdag. We hebben besloten onze acties te verharden. Dat wil zeggen dat we vandaag geen leveranciers meer toelaten", zei Christophe Lanckmans van de socialistische vakbond.

"Dinsdag deden we dat wel, tot een bepaald uur. Tot we zagen dat de directie echt niet wou toegeven. Dan hebben we de leveranciers ook niet meer toegelaten, maar in de voormiddag konden ze gewoon leveren zoals altijd."

De  vakbonden zijn het niet eens met de verkorte begeleidingsperiode voor de nieuwe technici. Die zou worden ingekort van 6 maanden tot circa 4 weken. Ze eisen ook een hogere anciënniteitsvergoeding.

De vakbonden vinden dat de 6 maanden begeleiding noodzakelijk zijn, verwijzend naar de complexe werking van de liften en dat die termijn noodzakelijk is om de veiligheid van de technici te garanderen.

"We hebben als compromis voorgesteld om de begeleidingsperiode te verminderen tot 3 maanden, in ruil voor een verhoging van de anciënniteitspremie die sinds 1990 ongewijzigd is gebleven", aldus Lanckmans.
Omdat de directie niet wou weten van de gevraagde premieverhoging trok de vakbond zijn eerste voorstel weer in.