Dexia België heeft voorstel voor G-Holding

Dexia Bank België, nu eigendom van de federale overheid, zou een voorstel klaar hebben voor de problemen van de Gemeentelijke Holding. Die heeft meer dan een miljard euro schulden bij Dexia Bank.

Vandaag is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van Dexia Bank België (DBB) en de drie gewesten. Dat ging over de problemen van de Gemeentelijke Holding. Die holding van gemeenten en provincies is in de knoei gekomen door de forse koersdaling van het aandeel van Dexia.

Na het overleg is gezegd dat Dexia Bank België een plan klaar heeft dat morgen besproken zal worden op de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding. Die holding heeft een schuld van 1,15 miljard euro bij Dexia Bank België, maar kan die niet terugbetalen. Wel heeft de holding het belang in de restbank van Dexia in pand gegeven aan DBB.

Probleem is dat Dexia Bank België nu voor 4 miljard euro overgenomen is door de federale overheid. Die wou het winstgevende Belgische fiilaal van Dexia zo losmaken van de restgroep of restbank van Dexia. Als de G-Holding echter failliet gaat, wordt de overheid via DBB de op een na grootste aandeelhouder van de restbank van Dexia. 

Ook verzekeraar Ethias (25 miljoen), het Woningfonds van het Brusselse Gewest (30 miljoen) en de Nationale Loterij (17 miljoen) hebben geld geleend aan de holding evenals BNP Paribas (150 miljoen euro).

Waarheen met de G-Holding?

Morgen komt dus de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding bijeen. Dan zal duidelijk worden of die holding failliet gaat of kiest voor een geleidelijke vereffening.

Dat is voor velen belangrijk, want nogal wat overheden en bedrijven zouden daar hun broek kunnen aan scheuren. Zo hebben de verzekeraar Ethias (25 miljoen), de Nationale Loterij (17 miljoen) en het Woningfonds van het Brusselse Gewest (30 miljoen) geld geleend aan de G-Holding. Ook BNP Paribas (150 miljoen) heeft geld uitstaan bij de holding en dat zonder onderpand.

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben samen voor 450 miljoen euro waarborgen gegeven aan de G-Holding en nog eens voor 120 miljoen kortetermijnkredieten.

Voor de Gemeentelijke Holding en voor de schuldeisers wordt het dus morgen een erg belangrijke dag.