Eurogroep keurt steun aan Griekenland goed

De Eurogroep -de ministers van Financiën van de eurozone- hebben de uitbetaling van de volgende schijf van het noodplan aan Griekenland goedgekeurd. Nu moet het Internationaal Muntfonds zich daarover nog uitspreken.

Het gaat over de uitbetaling van de zesde schijf van 8 miljard van het in totaal 110 miljard euro tellende eerste hulpplan voor Griekenland goed. Dat plan werd in mei vorig jaar opgesteld door de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds (IMF).

Over de uitbetaling wordt al sinds augustus geruziet, want Griekenland heeft de geëiste doelstellingen eigenlijk niet gehaald. Nu het Griekse parlement gisteren toch een nieuw besparingsplan heeft goedgekeurd, waardoor de lonen dalen, duizenden ambtenaren ontslagen worden en grootscheepse privatiseringen gepland worden, komt er blijkbaar een kentering.

Wel moet het IMF zich nog uitspreken over de uitbetaling van die schijf. Als dat lukt, zou die schijf van 8 miljard euro midden volgende maand kunnen gebeuren.

Zonder die schijf kan Griekenland een aantal schulden niet aflossen en dreigt het land bankroet te gaan. Dat zou zware gevolgen kunnen hebben voor tal van Europese banken. Onlangs is Dexia al onderuit gegaan, onder meer omdat het voor 3,4 miljard euro Grieks schuldpapier in zijn bezit had.

Toch is zelfs met de uitbetaling van de schijf een bankroet op termijn niet uitgesloten. Sommige analisten denken dat de eurozone en het IMF met de schijf tijd willen winnen om de grote banken de tijd te geven om hun kapitaalstructuur te versterken.