Haar in de boter bij de formatie

Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars voor een nieuwe regering hebben vandaag drie uur vergaderd over de begroting van volgend jaar. Daarbij zijn problemen gerezen. De liberalen vinden dat de gewesten een grotere inspanning moeten leveren om mee te besparen.

De onderhandelaars van de zes partijen moeten op zoek naar 7,2 miljard euro om de begroting van volgend jaar op een tekort van 2,8 procent van het bbp te doen uitkomen. Experten hadden de voorstellen van Di Rupo eerder deze week verder verfijnd, rekening houdend met de opmerkingen van de verschillende partijen.

Het resultaat daarvan wekte vrijdag ontevredenheid in het liberale kamp. Naar verluidt werd geen enkele bijkomende inspanning aan de deelentiteiten gevraagd. "Ik vraag dat de deelentiteiten een bijdrage leveren aan de inspanning om alle loontrekkenden en zelfstandigen te beschermen", zei MR-voorzitter Charles Michel na afloop van de vergadering.

Er was voorzien dat de formateur te gepasten tijde een onderhoud zou hebben met de ministers-presidenten van de deelstaten om na te gaan welke inspanning ze zouden kunnen leveren voor de begroting van 2012 en de daaropvolgende jaren. Als de gewesten niet voor meer tussenkomen dan hetgeen al was vooruitgeschoven, dan komt het leeuwendeel van de besparingen voor rekening van de federale regering.

Er staat alvast een nieuwe vergadering gepland tussen de technici en experten van de Hoge Raad voor Financiën. Die schoof eerder voor de saneringsinspanning een verdeelsleutel 65/35 naar voren voor respectievelijk Entiteit I (federale overheid en de sociale zekerheid) en II (gewesten, gemeenschappen en lokale overheden).

Zaterdag om 15 uur zakken de onderhandelaars opnieuw af naar de Wetstraat 10. Dan staan de hoofdstukken controle op de energieprijzen, financiële regulatie en het einde van het hoofdstuk arbeidsmarkt geprogrammeerd. Ondertussen werken de begrotingsexperten en enkele sociaal-economische werkgroepen voort.