Ronald Janssen zal hele leven in cel zitten

Op het assisenproces in Tongeren tegen Ronald Janssen heeft de beschuldigde een levenslange gevangenisstraf gekregen. Gisteren had de jury al beslist dat Janssen schuldig is aan de ontvoering en moord op Annick Van Uytsel, de moord op Kevin Paulus en de foltering, verkrachting en moord op Shana Appeltans.

Het voorlezen van het arrest door assisenvoorzitter Michel Jordens (foto onder) begon met enkele biografische gegevens van Ronald Janssen en met het opnoemen van alle personen die zich burgerlijke partij hebben gesteld en wie hen vertegenwoordigd heeft tijdens het proces, en wie beschuldigde Ronald Janssen heeft vertegenwoordigd.

Hij herhaalde ook nog eens dat de jury Ronald Janssen gisteren over de hele lijn schuldig heeft verklaard op negen schuldvragen en las de motivering van de strafmaat voor. "Hierbij moet de straf worden bepaald voor de zwaarste misdaad, namelijk moord. Ter bepaling van de strafmaat werd rekening gehouden met de bijzondere gruwelijkheid van de feiten die het kenmerk van predatorisch geweld in zich houden zoals door de psychiatrische en psychologische deskundigen zijn uiteengezet."

"De wijze waarop Ronald Janssen tewerk ging, had niet de eenvoudige doding, doch de totale vernietiging van zijn slachtoffers tot doel"(...) "De gruwelijke uitvoeringswijze heeft een onnoemelijk leed bij de nabestaanden teweeggebracht."

Hij herhaalde ook nog de conclusie van de gerechtspsychiaters dat Janssen "een kernpsychopaat is met seksueel afwijkend gedrag en antisociale persoonlijkheidskenmerken waarbij het gevaar op recidive als zeer hoog wordt weerhouden en de kans op enige succesvolle behandeling als miniem wordt ingeschat. De betrokkene wordt omschreven als uitsluitend ik-gericht en zonder werkelijk inlevingsvermogen tegenover derden. Dit alles maakt dat hij als een gevaar voor de maatschappij moet worden aanzien."

"Er zijn geen verzachtende omstandigheden ten opzichte van de bewezen geachte feiten, en evenmin wat betreft de persoonlijkheid van Ronald Janssen. Derhalve dient de hierna bepaalde straf te worden opgelegd - en dan mag u rechtstaan (tegen Janssen, red.). "Om deze redenen en overeenkomstig de artikelen in het wetboek (opsomming van artikelen), na beraadslaging van de rechtsprekende jury (...) veroordeelt het hof Janssen Ronald hier aanwezig (...) tot levenslange opsluiting en verwijst hem tot de kosten jegens de staat.

"De maatschappij wil u niet meer"

Rechter Jordens sprak daarna Janssen zelf toe. "U beschikt over een termijn van 15 vrije dagen om u in cassatie te voorzien, eventueel tegen 2 arresten: het arrest van gisteren waarvan de termijn gisteren is beginnen te lopen, en het arrest van vandaag waarvan de termijn vanaf vandaag moet worden gerekend."

"Er is u de zwaarste straf opgelegd en de wet voorziet dat ik u inlicht over de strafuitvoering. Gelet op de zware straf is het duidelijk dat u een hele tijd in de gevangenis zal zitten. (...) Wanneer tegen u een levenslange straf wordt uitgesproken dan is dat eigenlijk symbolisch zeggen: de maatschappij wenst u niet in haar midden ter bescherming van de maatschappij."

"Dat is hard gezegd maar dat is een overweging die zeker heeft meegespeeld. Ik weet niet in welke mate deze straf binnen de lijn van uw eigen verwachting ligt en u moet daar ook niet op antwoorden. Ik denk alleszins dat u met een zware straf had rekening moeten houden. (...) Ik stel voor dat u de straf eerst even laat bezinken en dan te beredeneren. De bedoeling is geweest -en we hebben ons best daarvoor gedaan, dat kan ik u zeggen- van u een zo sereen mogelijk en correct mogelijk proces te geven. Of dat gelukt is, daar moeten wij niet over oordelen. Mochten daar klachten over bestaan, dan zullen hogere instanties dat bekijken. Wat ik wel weet, is dat 12 mensen uit het volk hun uiterste best hebben gedaan om dit zonder vooroordelen tegemoet te treden, om aandachtig te blijven tijdens alle weken van dit proces en alle voor en tegens af te wegen en nadien een besluit te nemen. Ik denk dat dat zijn belang heeft."

"Ik weet niet of u ooit in deze maatschappij zal terugkeren. (...) Het zou kunnen dat na een bepaalde lengte van straf te hebben uitgezeten, u zelf het besluit zou nemen om nooit meer naar de maatschappij terug te keren. Maar ook dat is iets wat vandaag niet moet worden besproken. Ik nodig u uit om over deze straf na te denken en uiteindelijk te zien welk nut uw leven nog kan hebben, in eerste instantie binnen de gevangenisgemeenschap. Het valt niet te ontkennen dat u wel degelijk over bepaalde gaven en kwaliteiten beschikt, en misschien kunt u leren die daar aan te wenden."

"Een tweede belangrijke taak is, denk ik persoonlijk, (...) uw houding tegenover uw kinderen. Wij erkennen dat uw kinderen ook voor een stuk het slachtoffer zijn van wat er gebeurd is. En dat zij het gevaar lopen om verder te moeten leven met een bepaald stigma. Het is onvermijdelijk dat zij zich ooit de vraag zullen stellen: hebben wij dit ook in ons? Kunnen wij dit vermijden?"

"Ik denk dat hier een verantwoordelijkheid is weggelegd voor uw ex-partner, maar ook voor u, en het is aan u om te bepalen op welke manier u deze verantwoordelijkheid zal opnemen. Ik denk dat het nuttig is dat u tegenover uw kinderen een houding aanneemt die hen geruststelt en hen niet met stigma's belaadt, zodat ze op een normale manier door het leven kunnen gaan."

Daarna mocht Janssen de rechtszaal verlaten, Janssens knikte en zei met zachte stem "oké". Janssen fluisterde nog even zijn advocaat iets in de oren en heeft dan de rechtszaal verlaten. Op de beelden is een brede glimlach op het gezicht van Janssen te zien (foto links). Jordens ging daarna voort met de verdere technische uitleg.