Verlaagd tarief schenking bouwgrond verlengd

Het verlaagd tarief voor de schenking van een bouwgrond blijft van kracht tot eind 2014. De Vlaamse regering heeft beslist deze gunstmaatregel voor de derde keer te verlengen. Er zijn wel een aantal bijkomende voorwaarden.

"Voor jonge gezinnen is het bouwen van een nieuwe woning zonder financiële hulp van buitenaf bijzonder moeilijk", zegt minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters (N-VA). "Gezien de schaarste aan bouwgrond, speelt de prijs van de grond vaak een belangrijke rol in de totale kostprijs van een nieuwe woning. Het huidige maatschappelijke klimaat leent zich zeker tot een verlenging van het verlaagde tarief bij schenking", zegt hij.

De Vlaamse regering voerde de verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden in 2003 in. De maatregel werd sindsdien al twee keer verlengd zonder aanpassingen.

De maatregel wordt nu opnieuw verlengd, maar ze wordt wel bijgestuurd. Zo wordt het verminderde tarief gekoppeld aan een bouwplicht. "Voortaan zal de begunstigde binnen de vijf jaar na de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats moeten vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond. Zo willen we bekomen dat de geschonken gronden ook effectief gebruikt worden door de jonge gezinnen om te wonen", aldus Muyters.

Bovendien wordt de maatregel voortaan ook beperkt tot het grondgebied van het Vlaams gewest, wat vroeger niet het geval was.

Familiale onderneming

De regering heeft ook beslist de schenkingsrechten voor de overdracht van een familiale onderneming vanaf 2012 af te schaffen. Vroeger konden familiale bedrijven een vrijstelling krijgen bij successie. Dat wordt nu gewijzigd naar een vrijstelling voor schenkingen bij leven.

"Deze wijziging moet familiale bedijven en vennootschappen aanzetten om in een voldoende vroeg stadium na te denken over de overdracht van hun bedrijf, zodat de continuïteit van de activiteiten niet in het gedrang komen bij een overlijden", zegt Muyters.

Volgens de minister was de oude successieregeling "nodeloos complex". Daarom wil hij de overdracht van ondernemingen fiscaal stimuleren via een vrijstelling van de schenkingsrechten.