Vereffening van Gemeentelijke Holding aanvaard

De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft een voorstel voor een vrijwillige vereffening goedgekeurd. Dat heeft voorzitter Francis Vermeiren na afloop van de raad van bestuur meegedeeld.

Eerder hadden de Brusselse en de Waalse regering ook al hun fiat voor de vereffening gegeven. Een faillissement is daarmee vermeden.

Volgens Vermeiren is de vereffening een betere oplossing omdat er een betere prijs kan worden bedongen voor de activa van de holding. "Het belangrijkste van dit akkoord is dat men op een rustige wijze aan de beste voorwaarden de maatschappij kan vereffenen. Dat betekent dat alle partijen meer mogelijkheden hebben om het beste eruit te halen", aldus Vermeiren.

Die verkoop zou 805 miljoen euro moeten opbrengen. De rest van de schulden zouden als volgt verdeeld worden: 570 miljoen euro voor de gewesten, 132,5 miljoen euro voor de federale overheid en 101 miljoen euro voor Dexia Bank België.

Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 7 december zal de holding zelf vereffenaars aanstellen. Tot dan zal Dexia Bank België het nodige geld verschaffen om de holding drijvende te houden.

Problemen

De Gemeentelijke Holding verenigt onder meer de gemeenten en de provincies. De holding is een van de hoofdaandeelhouders van Dexia en kwam in grote problemen door de dalende koers van het Dexia-aandeel. Zeker nadat gebleken was dat de holding heel wat aandelen kocht van Dexia met geld dat het leende bij diezelfde bank.

Na het uiteenvallen van de Dexia-groep was de Gemeentelijke Holding virtueel failliet. Iedereen was het erover eens dat in principe een geleidelijke vereffening te verkiezen was boven een faillissement.

Maar de vraag was wie het grootste deel van de schuldenlast op de schouders moet nemen. Daarover zat de federale regering op ramkoers met de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering.

Dexia Bank België kwam gisteren met een nieuw voorstel, dat de goedkeuring van de gewesten kreeg en  waar ook de federale regering geen bezwaren tegen had. "Ik heb meerdere keren getelefoneerd met premier Leterme en ik heb het voorstel toegelicht. Ik heb er een goed oog in dat dit een totaal akkoord mogelijk maakt", aldus Vlaams minister-president Kris Peeters.