Brits referendum over het EU-lidmaatschap?

In Groot-Brittannië wordt morgen gestemd over een voorstel waarbij er een referendum zou komen over het lidmaatschap van de Europese Unie. Premier David Cameron zit erg verveeld met de zaak, ook al omdat het voorstel uit zijn eigen partij komt.

Cameron was vandaag aanwezig op de Europese top. Groot-Brittannië gebruikt de euro niet als munt, maar is toch bevreesd dat de crisis in de eurozone ook stevige gevolgen zal hebben voor de eigen munt en economie.

Daarom heeft een groep uit zijn partij een voorstel ingediend om een volksraadpleging te houden. Onderwerp van het referendum: moet Groot-Brittannië zich terugtrekken uit de EU? Tientallen parlementsleden verklaarden al dat ze voor het referendum zullen stemmen. De kwestie splijt de partij van de premier in tweeën.

Voor Downing Street 10-watchers is het de vraag of Cameron er morgen in slaagt de partijdiscipline te doen gelden. Naar verluidt heeft de verdeeldheid in zijn partij ertoe geleid dat hij zich vandaag op de eurotop hard heeft opgesteld. Cameron verkreeg, ook met Zweedse steun, dat de landen die de euro niet als munt gebruiken, nauwer zullen worden betrokken bij het overleg.

Tegelijk staan de eurosceptici bij de Conservatieve partij op hun achterste poten met de mededeling dat er een wijziging komt aan het Verdrag van Lissabon.

De Britten zijn nooit echt enthousiast geweest over de EU, al sinds hun land in 1973 lid werd. Als het referendum er komt, kan de uitslag dus problemen opleveren voor de regering en voor de EU zelf.