Gemiddelde duur ziekenhuisverblijf neemt af

Patiënten verblijven steeds minder lang in een ziekenhuis na een behandeling of een ingreep. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv en van de ziekenfondsen die De Zondag kon inkijken. De gemiddelde duur van een ziekenhuisverblijf is 5 dagen, in 2005 was dat nog 5,9 dagen, bijna een dag langer.

Voor een gelijkaardige behandeling moet een patiënt gemiddeld om de 5 jaar dus minder lang in het ziekenhuis blijven. Maar het gaat natuurlijk om gemiddeldes, voor zwaardere ingrepen moet een patiënt langer in het ziekenhuis opgenomen blijven.

Oorzaken van de kortere ziekenhuisverblijven zijn de technologische vernieuwing in de ziekenhuizen en de verbetering van de thuiszorg,  zegt de studiedienst van het Socialistische Ziekenfonds in De Zondag. Ook de ontwikkeling van dagziekenhuizen (waarbij de patiënt 's ochtends wordt opgenomen voor een kleine ingreep of onderzoek en dezelfde dag nog wordt ontslagen, nvr) heeft een invloed op de cijfers.

Maar volgens de ziekenfondsen speelt ook de financiering van ziekenhuizen een belangrijke rol. Die is berekend op gemiddelde ligduren. De ziekenhuizen proberen daarom die norm te halen of eronder te duiken om geen geld te verliezen, zegt de studiedienst van de Christelijke Mutualiteiten in De Zondag.