"België en Duitsland denken in dezelfde richting"

België heeft een nieuwe Duitse ambassadeur, Dr. Eckart Cuntz. Op 12 oktober was hij op audiëntie bij koning Albert II voor de overhandiging van de geloofsbrieven. De 61-jarige diplomaat is voor de derde keer in België. Hij was al twee keer een paar jaar in Brussel, maar dan in het kader van de Europese Unie. Dit keer wil hij een nieuw zicht in ons land krijgen en de grote diversiteit in België nog beter leren kennen. Daarover sprak hij met onze Duitstalige redactie www.flanderninfo.be.

"Ondanks de discussies die in België worden gevoerd en de verschillende talen, is dit land eigenlijk een goed voorbeeld voor een succesvolle samenleving van mensen met verschillende culturele achtergronden. België kan daarmee een voorbeeld voor heel Europa zijn", legt de ambassadeur Eckart Cuntz uit.

"Bovendien doet België het goed op economisch vlak, zelfs in die periode van crisis. Vlaanderen is een van de rijkste regio’s in de wereld en heeft nauwe banden met Duitsland op economisch en op cultureel vlak.“

"Wat ik ook zie, is dat de meningen in België, zij het in Vlaanderen, Wallonië of in Brussel, meestal in dezelfde richting gaan als in Duitsland. België heeft dezelfde uitdagingen als Duitsland, zoals het bestrijden van de financiële crisis. Er leven ook dezelfde discussies op het vlak van buitenlandse politiek, bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Daarom moeten we de dialoog tussen Duitsland en België verder verdiepen", verklaart de ambassadeur nog.

"Duitse taal is heel belangrijk voor ons"

Eckart Cuntz is heel geïnteresseerd in geschiedenis en zou graag hebben dat Belgen en Duitsers op dit vlak nog meer van gedachten wisselen. Zo wil hij de slachtoffers van WO II herdenken en ook op 11 november aan de herdenkingsplechtigheden in Ieper deelnemen.

Een ander belangrijk punt in zijn agenda neemt de Duitse taal in. De belangstelling voor de Duitse taal in Vlaanderen is groot, vooral op economisch vlak, zegt hij. Wallonië en Brussel zijn aan een inhaalbeweging toe. Daar moeten de Duitse lessen worden uitgebreid.

Model van "duale opleiding" invoeren?

"Op economisch vlak heb ik een ontmoeting met Duitse ondernemingen die in België gevestigd zijn gepland. Sommige maatschappijen overwegen een pilootproject met een duale opleiding (een combinatie van werken en studeren, nvdr) zoals in Duitsland in hun Belgische vestiging op te starten", voegt de diplomaat uit de Duitse stad Mannheim toe. "Maar hun plannen moeten de ondernemingen zelf wel bekendmaken."

Op persoonlijk vlak wil hij eindelijk meer Belgen leren kennen en daarom gaat hij ook meer evenementen in de deelstaten bijwonen.

Lees het volledige interview op www.flanderninfo.be