"Je maakt beter eerst je eigen huiswerk"

SP.A-voorzitter en onderhandelaar Bruno Tobback reageert afwijzend op de eis van MR-collega Charles Michel om de gewesten een grotere financiële inspanning te vragen. De SP.A neemt deel aan de federale regerings- onderhandelingen, maar zit ook in de Vlaamse regering.

"Je maakt beter eerst je eigen huiswerk alvorens naar dat van anderen te kijken", reageert Tobback op de oproep van Michel om de deelentiteiten meer te laten bijdragen tot de sanering van de openbare financiën.

Hij herinnert eraan dat het federale niveau het enige is in ons land dat nog geen begroting heeft. "Dat is niet onlogisch, gezien de aanslepende onderhandelingen, maar als je wil discussiëren over de begroting van een ander niveau, dan kan je best beginnen met je eigen begroting te maken", zegt hij fijntjes.

Tobback verwijst ook naar het overleg van afgelopen weekend tussen de Hoge Raad voor Financiën en de begrotingstechnici van de 6 onderhandelende partijen (PS, CD&V, MR, Open VLD, SP.A en CDH). Daaruit zou gebleken zijn dat - mocht er een aanpassing nodig zijn - het zeker niet zo is dat het federale niveau minder zou moeten bijdragen. Dat zou te maken hebben met de economische groei die groter zou zijn dan verwacht.

"Altijd een nieuwe reden vinden om niet te moeten beginnen aan de federale begroting, is niet de beste manier om iedereen zijn verantwoordelijkheid te laten opnemen", vindt Tobback.

CD&V-voorzitter Wouter Beke wijst erop dat Vlaanderen al 2 miljard euro heeft bespaard. "Indien alle regio's dat hadden gedaan, dan zou er nu 800 à 900 miljoen euro minder moeten worden bespaard op federaal niveau", zegt hij. "We gaan toch niet die regio die de grootste inspanning heeft gedaan, als eerste sanctioneren?"

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo vindt dat Michel een redelijke vraag stelt. Hij vindt dat het federale niveau de klus niet alleen moet klaren, maar is het er niet mee eens dat de voorzitter van de Franstalige zusterpartij Vlaanderen viseert. "Het lijkt me logisch dat je de inspanning eerlijk verdeelt" onder alle overheden, zegt De Croo.

PS-onderhandelaarster Laurette Onkelinx heeft het over spierballengerol waarvan ze niet weet waar het goed voor is. "We moeten werken om een akkoord te sluiten", zegt Onkelinx.

CDH-voorzitter Benoît Lutgen vraagt te stoppen met de hete aardappel naar elkaar door te schuiven en roept op om geen "politieke oorlogjes" te voeren. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen", vindt hij.