Niet-geslaagden topjob politie gaan in beroep

De vier kandidaten die niet geslaagd waren in het examen voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie hebben tegen die beslissing een bezwaarschrift ingediend. De vier waren eerder door de selectiecommissie niet geschikt bevonden voor de functie.

De 4 maakten deel uit van een laatste groep van 10 kandidaten maar vielen begin oktober af. Het gaat om Glenn Audenaert (foto), momenteel directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel; Michel Brasseur, hoofd van de algemene inspectie; Marcel Simonis, korpschef van de lokale politie van Verviers en Jean-Marie Van Branteghem, de directeur-generaal van de algemene directie ondersteuning en beheer.

Bezwaar aantekenen tegen een examenresultaat kan enkel via een gemotiveerd bezwaarschrift en dit binnen een termijn van 15 dagen. De bezwaarschriften zullen door een commissie behandeld worden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Op dit ogenblik ogenblik zijn er nog 6 kandidaten in de running voor de job van commissaris-generaal. Onder hen ook Fernand Koekelberg die de functie tot in maart van dit jaar uitoefende, en Jaak Raes, de directeur van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Als grootste kanshebber wordt Catherine De Bolle genoemd, zij is momenteel korpschef van de lokale politie van Ninove. Indien De Bolle het haalt zal ze meteen ook de eerste vrouw zijn om het hoogste politieambt te bekleden.