Deskundige moet lawaai van kinderopvang meten

Een vrederechter in Asse heeft de klacht van enkele buurtbewoners van een buitenschoolse kinderopvang op de Boekfos voorlopig ongegrond verklaard. Hij vraagt dat een deskundige wordt aangesteld om de mogelijke lawaaioverlast vast te stellen. Dat moet gebeuren op kosten van de partij die de klacht heeft ingediend.
archieffoto

De buurtbewoners van de villawijk Potteel hadden de klacht ingediend wegens geluidsoverlast van de kinderopvang, het speelplein en de scouts. Volgens de buurtbewoners zijn er op sommige momenten meer dan honderd kinderen in de opvang. De vrederechter heeft echter geoordeeld dat er geen objectieve metingen gebeurd zijn die de overlast kunnen aantonen. Daarom moet nu een deskundige de nodige vaststellingen doen vooraleer de klacht verder behandeld wordt. Een tijdje geleden was er in Asse nog een optocht als steun voor de kinderopvang.

De scouts die ook aangeklaagd werden, zijn volgens hun advocaat Lieven Ral wel vrijgesproken voor geluidsoverlast. "Voor zover men aan de scouts verweet dat men fouten zou gemaakt hebben die geleid zouden hebben tot geluidsoverlast, heeft de rechter vastgesteld dat dat niet zo is."

"Wat de gemeente Asse en de vzw Jeugdwerking betreft, daar heeft de rechter besloten om een deskundige aan te stellen om de zaak verder te onderzoeken omdat hij tot de vaststelling is gekomen dat er te weinig harde gegevens zijn om de zaak te kunnen beslechten."