Léonard niet vervolgd voor homo- en aidsuitlatingen

Aartsbisschop André Joseph Léonard wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken over homo's en aids. Een homoseksuele advocaat had een klacht ingediend, maar volgens de rechtbank hebben de uitspraken van Léonard de advocaat geen schade berokkend.

De advocaat legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank en gaat in cassatie.

In het boek "Monseigneur Léonard - gesprekken" had Léonard aids "een vorm van immanente rechtvaardigheid" genoemd, en homoseksualiteit "een verkeerd begrepen vorm van seksualiteit". Die uitspraken hadden vorig jaar tot heel wat opschudding geleid. Vlaams parlementslid Jan Roegiers (SP.A) noemde ze "weerzinwekkend" en onder meer de Gentse bisschop Luc Van Looy distancieerde zich ervan.