Nooit zo veel klachten voor "stipte NMBS"

De NMBS heeft nog nooit zo veel klachten gekregen als in 2010. Het merendeel daarvan gaat over de stiptheid van de treinen. Opvallend, want volgens Infrabel rijdt de trein dan weer stipter dan vroeger.

De NMBS kreeg in 2010 in totaal 27.366 klachten binnen, maar liefst 15% meer dan het jaar daarvoor. Naast de stiptheid klagen de reizigers ook over de ticketverkoop en de verschillende producten. Het merendeel van de klachten, 64%, komt ook van Vlamingen, de andere klachten werden ingediend door Franstaligen.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden publiceerde Infrabel net vandaag de stiptheidscijfers voor het afgelopen trimester. En volgens de beheerder van het spoornet is er weinig aan de hand: gemiddeld rijden 9 op de 10 treinen op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten.

Als Infrabel bovendien "onvoorziene omstandigheden" wegfiltert en ook geen rekening houdt met "werkzaamheden aan het spoor", dan haalt zelfs 94,5% van de treinen die norm.

Opvallend is dat er wel een sterke toename was van het aantal afgeschafte treinen. Waren er dat in dezelfde periode vorig jaar nog 4.313, dan ligt dat aantal nu op 5.048, zo'n 18% hoger. Het gaat om 1,5% van het totale aantal treinen, "averij aan het rollend materieel" is de meest voorkomende oorzaak.