Voor wie de klok luidt in Sint-Truiden...

Vanaf welk uur mogen de zusters Clarissen van Sint-Truiden de klok luiden? Na klachten van buurtbewoners beslisten ze om de klok van 6.15 uur af te schaffen, maar dat gebruik werd al snel weer ingevoerd na klachten van mensen die de klok misten.

Een tijdje geleden kregen de zusters een telefoontje van buurtbewoners die zeiden dat ze gestoord werden door de klok die luidt om 5.30 uur en 6.15 uur. De klok van 5.30 uur is bedoeld om de zusters te wekken, de klok van 6.15 uur voor het ochtendgebed, een gebruik dat al 160 jaar in voege is. De zusters nodigden de buurtbewoners uit voor een gesprek, maar daar werd niet op ingegaan.

Een tijdje later kregen de zusters het bezoek van de politie om te bemiddelen en te helpen een regeling te zoeken. "We hebben duidelijk laten verstaan dat het voor ons geen probleem is om de klok om 5.30 uur en 6.15 uur uit te schakelen. We zijn in dat gesprek ook overeengekomen dat we de klok voortaan luiden om 7.20 uur om mensen op te roepen voor de eucharistieviering van 7.30 uur", schrijven de zusters in een mededeling op hun website.

"Het religieuze leven of erfgoed valt of staat niet met het luiden van een klok, maar wel met de vrede en de vriendschap die wij elkaar toedragen", aldus de zusters, die stelden zich met deze maatregel te verzoenen en de inwoners van Sint-Truiden opriepen om hetzelfde te doen.

Maar blijkbaar kregen de zusters toch veel reactie op het uitblijven van klokkengelui bij het krieken van de dag. In een latere reactie op hun website schrijven ze dat ze daarom "opnieuw in overleg gegaan zijn met elkaar en met de hogere instanties die ons mee helpen te bemiddelen." Daaruit is het voorstel gekomen dat de klok op weekdagen luidt om 6.15 uur voor het ochtendgebed en om 7.20 uur voor de eucharistieviering, en op zon- en feestdagen enkel om 8.50 uur voor de eucharistieviering. "Wij hopen van harte dat iedereen met deze schikking akkoord kan gaan", aldus de zusters.