"Geen harde bewijzen over fraude Hazodi"

Er zijn voorlopig geen harde bewijzen van fraude bij de politiezone Hazodi. Dat is de conclusie van het auditbureau I-Force dat de werking van de Hasseltse politiezone heeft doorgelicht.

I-Force kreeg de opdracht om het politiekorps door te lichten zodat de door klokkenluiders bekendgemaakte meldingen van wanpraktijken konden worden nagetrokken. Meer specifiek kreeg het bureau de opdracht van het politiecollege om na te gaan wie van bepaalde voordelen heeft genoten en of men zich deze onrechtmatig heeft toegeëigend. Het korps wou hiermee, los van de andere lopende interne en gerechtelijke onderzoeken, een externe en onafhankelijke klok horen luiden.

Uit het rapport blijkt dat de voordelen die sommige mensen binnen het korps hebben gekregen mogelijk groter waren dan waar ze recht op hadden. Het gaat om lonen die hoger waren dan in feite wettelijk vastgelegd en andere voordelen die de functieclassificatie van de betrokkenen oversteeg.

Maar voorlopig zijn er nog geen tekenen dat hierbij kwaadwilligheid of fraude in het spel zou zijn. In het eindrapport van I-Force wordt dit verder onderzocht. Ook de klachten van de klokkenluiders zullen door het auditbureau opnieuw onder de loep worden genomen.