"Schuldencrisis heeft Dexia genekt"

De bank-verzekeraar Dexia zat al sinds de crisis van 2008 in de problemen, maar de Europese schuldencrisis heeft de nekslag gegeven. Dat heeft Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, gezegd in de Kamer.

Vandaag hebben Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank, en Jean-Paul Servais, de topman van de financiële toezichthouder FSMA, getuigd over de zaak-Dexia in de Kamer.

Zowel Coene als Servais legden de schuld voor de problemen bij Dexia bij twee opeenvolgende crises. In 2008 heeft Frankrijk nog geweigerd om Dexia te splitsen en daarna is een zwaar herstructureringsprogramma doorgevoerd. Dat leek resultaten op te leveren, maar het werd verhinderd door het uitbreken van de Europese schuldencrisis.

Coene zei overigens dat de kapitaalstroom van Dexia Bank België, inmiddels overgenomen door de federale overheid, naar de Franse poot DCL zal blijven voortduren tot eind volgend jaar. Dat geeft DCL de tijd om uit te kijken naar andere vormen van financiering. Zonder die kapitaalstroom vanuit België zou DCL failliet gaan, maar tegelijk zou Dexia Bank België dan een miljardenverlies lijden.

Volgens Coene slaan de waarborgen die de Belgische overheid gegeven heeft voor de restbank van Dexia op de financiering daarvan en niet op de activa. Die activa bestaan vooral in langetermijnkredieten voor lokale overheden en zouden kwaliteitsvol zijn. Het probleem van Dexia lag eerder in de financiering die was opgedroogd nadat de banken bang waren geworden om elkaar opnieuw kapitaal te lenen.

Niet alle documenten beschikbaar

Zowel Coene als Servais stelden dat ze niet tekort waren geschoten in hun taak als toezichthouders op Dexia, maar de parlementsleden namen daar niet zomaar genoegen mee.

Bovendien kondigden Coene en Servais aan dat ze niet alle documenten van de Nationale Bank en de FSMA zouden overdragen aan het parlement. Ze beriepen zich daarvoor op hun beroepsgeheim.