Komt oplossing voor Europees Noodfonds uit het Oosten?

China zou bereid zijn om geld te pompen in de versterking van het Europese Noodfonds (EFSF). Volgens Europese diplomaten zou het land bereid zijn om een participatie te nemen in het nieuwe investeringsvehikel dat aan het fonds zou worden gekoppeld. Straks om 18 uur start in Brussel de Europese top van regeringsleiders. De uitbreiding van het Europese Noodfonds is er één van de thema's.

Dat het Europese Noodfonds moet uitbreiden, daarover zijn de Europese staats- en regeringsleiders het eens. Hoe dat moet gebeuren is een ander paar mouwen. Eén van de mogelijke opties zou zijn om het fonds te koppelen aan een nieuw investeringsvehikel (SPIV) waarbij ook niet-Europese en privé-investeerders betrokken zouden worden.

Wat de niet-Europese investeerders betreft wordt in de eerste plaats gedacht aan de zogenoemde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). Maar ook Japan, Zuid-Afrika en Argentinië zouden gepolst zijn. Dat laatste land zou al zeker niet geïnteresseerd zijn. Van de BRIC-landen laat alleen China zijn interesse blijken. De drie anderen houden zich voorlopig op de vlakte.

Hoe groot de Chinese participatie zou zijn is niet duidelijk. Wel staat vast dat de topman van het EFSF vrijdag naar Peking vertrekt en daarna naar Tokio doorreist. Volgens de Chinese media zouden naast China nog andere groeilanden in het het SPIV willen stappen. Een akkoord in die zin zou mogelijk vanavond in de conclusies van de Europese top worden opgenomen.

China zelf liet via zijn ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het "een open houding" aanneemt en met Europa wil discussiëren over mogelijke manieren om samen te werken.