"Gereedschapskist om euro te hertimmeren"

Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht is blij met de versterking van de eurozone, zoals beslist op de Europese top vannacht. Hij benadrukt wel dat de lidstaten nu beslist en snel alles in de praktijk moeten doorvoeren en vraagt beursanalisten om positiever te zijn.

De Gucht is positief "niet alleen over de maatregelen tegen de Griekse schuld, het versterken van het noodfonds en het herkapitaliseren van de banken, maar ook over de maatregelen om de eurozone te versterken waardoor er meer controle komt op die eurozone".

"De lidstaten hebben zich geëngageerd bijvoorbeeld wanneer de Europese Commissie aanbevelingen doet in het kader van het versterken van de eurozone, dat de lidstaten het ook effectief gaan uitvoeren. Dat is een impliciete overdracht van soevereiniteit. Men moet wel nog wachten op een hervorming van de verdragen daarvoor."

"Commissie zal Griekenland mee besturen"

De Europese Commissie krijgt een rol toebedeeld in Griekenland. Experts moeten het land helpen om enkele privatiseringen goed door te voeren. De Gucht is daar positief. "In het akkoord staat dat Griekenland echt onder curatele is gezet en dat de Commissie er permanent aanwezig moet zijn. De Commissie zal Griekenland als het ware mee moeten gaan besturen."

Griekenland is echter niet het enige land met een hoge staatsschuld, ook Italië zit in de gevarenzone, met een staatsschuld tot 1.900 miljard euro. "De beslissingen gaan niet zover voor Italië maar Italië krijgt toch ook een serieuze veeg uit de pan en de schroeven worden daar aangedraaid. Het is wel belangrijk want als Italië overstag zou gaan, dan weten we niet wat we moeten doen."

China moet noodfonds spijzen, een blammage?

Op de Europese top is beslist om het noodfonds op te trekken tot 1.000 miljard euro. Om dat geld bijeen te krijgen, wordt gekeken naar andere landen buiten de EU, zoals China. De Gucht ziet hier geen graten in. "Why not? Dat men zegt: degene die wil helpen, China of Brazilië of nog andere landen, mag helpen. Eigenlijk doen ze dat al onrechtstreeks via het Internationaal Monetair Fonds (IMF)."

"Het legt er natuurlijk ook de nadruk op dat alle economieën met elkaar verbonden zijn. Het kan onmogelijk goed gaan in de wereld als het slecht gaat in Europa. Iedereen realiseert zich dat. En wat iedereen zich ook zou moeten realiseren, is dat Europa de euro niet zal loslaten en ook niet kan loslaten. Dus de andere spelers in de wereld hebben er belang bij Europa daarin te steunen."

"Men houdt nog altijd een stok achter de deur - maar daar wordt natuurlijk niets van gezegd- dat als het nog fout gaat, er nog altijd andere middelen zijn. We hebben gezien dat de Europese Centrale Bank tussengekomen is. Dus er is nu een gereedschapskist om de euro te hertimmeren en het zal afhangen van onze beslistheid en snelheid om dat te doen, of dit gaat lukken en ik heb daar goede hoop op."

"Beursanalisten moeten realistisch zijn"

Vanuit economische hoek wordt niet heel positief gereageerd op de beslissing om de banken te laten herkapitaliseren voor 100 miljard euro. Sommige economen vinden dat te weinig of denken dat er in de toekomst nog meer herkapitalisaties zullen moeten komen om weer een gezonde bank- en financiële sector te krijgen.

"Als je een land of Europa moet besturen met alleen economisten en beursanalisten, dan zit je natuurlijk in de knoop. Het is makkelijk om van op de zijlijn te zeggen: dit en dit en dit had er nog moeten bij zijn en dat gaat niet snel genoeg. Je moet het wel doen, hé. De bemerking van "het moet 200 miljard euro zijn (herkapitalisatie van de banken, red.)", maar waarom? Als de Europese beurswaakhond uitrekent dat je naar 9% gaat met 100 miljard verhoging van het kapitaal, dan is er toch geen reden om aan te nemen dat dat niet klopt."

"Als je ervan uitgaat dat de economie zal blijven dalen en dat er geen oplossing zit in de toekomst, je kan er ook niet eindeloos geld blijven bijstoppen dus ik zou toch ook willen vragen aan de beursanalisten - maar ik kan er geen enkele, ik heb daar geen vat op- dat ze realistisch trachten te zijn."

Genoeg om de financiële markten te overtuigen?

"Men zal in de komende dagen moeten kijken wat het blijvend effect is op de financiële markten", zegt De Gucht. "Daarvoor zal het belangrijk zijn dat er een duidelijke boodschap komt van Europa en dat die uitgedragen wordt, bijvoorbeeld wat betreft de versterking van de eurozone."

"We moeten de financiële markten overtuigen en politci moeten daar het nodige voor doen. Ik denk dat nu een aantal werktuigen op tafel liggen en ik denk dat men daar zeer ver in is gegaan. Men mag dat toch niet onderschatten om tot dergelijke besluitvorming te komen met 17 landen. Maar nu komt het erop aan om dat zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten."

"Dat is de fout geweest na de Europese ministerraad van juli, het heeft maanden geduurd vooraleer men akkoord was over de uitvoering. Nu moet dat binnen de komende dagen gebeuren. De top is goed geweest, maar de uitvoering moet minstens zo goed zijn."