"Indrukwekkende beslissingen genomen"

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) is heel tevreden over de bereikte resultaten op de EU-top. Er is een akkoord bereikt over de Griekse schuld, de versterking van het Europese noodfonds en de banken moeten herkapitaliseren. "Dit zijn indrukwekkende beslissingen", zei Leterme in het Extra journaal om 8 uur op Eén. Wat de herkapitalisatie van de banken betreft, verwacht Leterme geen grote problemen in ons land.

"Het zijn indrukwekkende beslissingen, zowel in het geval van Griekenland, het duurzaam maken van de openbare financiën van Griekenland met een schuldkwijtschelding die heel belangrijk is, een engagement ook van de lidstaten om via het fonds geld ter beschikking te stellen. Maar ook het fonds, de firewall zoals we dat zeggen, is een indrukwekkende beslissing. Dat is een gigantisch bedrag. Laat ons hopen dat de signalen positief blijven."

Over de versterking van het Europees Noodfonds zei Leterme eerder al dat het via een hefboomeffect mogelijk moet zijn om de vuurkracht van het noodfonds te "verviervoudigen of vervijfvoudigen". "De vuurkracht wordt gebracht op 1.000 miljard euro." De ministers van Financiën moeten het hefboommechanisme wel nog technisch uitwerken.

Dat het bedrag van 1.000 miljard is bekendgemaakt, kan een zwak punt zijn omdat de markten weten hoever het fonds kan gaan. "We hebben het lef gehad om er cijfers op te plakken. Gisteren was er de kritiek dat er een beslissing zou komen zonder getallen, maar die staat nu zwart op wit op papier", zegt Leterme. "Ik denk dat de cijfers dermate groot zijn dat er een afschrikwekkend effect is en ik hoop dat dat het haalt."

Wat gaat ons dat kosten?

Op de Europese top is beslist om het Europees Noodfonds op te trekken tot 1.000 miljard euro. Wat is dan de Belgische bijdrage? "Er hoeft niets speciaals te gebeuren bij ons", zegt Leterme. "Er is een mogelijkheid gecreëerd om verruimd te werken en het geld dat erin zit, wordt nu gebruikt als garantie in plaats van als geld dat ter beschikking wordt gesteld. Dus voor België is er daar op dit moment niet zozeer een bijkomende plicht, net zoals de meeste andere lidstaten."

Op de top is ook beslist dat de banken moeten herkapitaliseren. Leterme verwacht geen grote problemen in ons land. "We moeten afwachten wat de Europese bankautoriteit en de nationale toezichthouder daarover zullen zeggen, maar globaal genomen heb ik vernomen dat wat de banken betreft, er niet meteen een grote nood is. Voor de verzekeringssector is het nog even wachten."

"Experts zullen helpen bij privatiseringen in Griekenland"

Wat Griekenland betreft, zei Leterme dat de banken de Griekse schuld op vrijwillige basis zullen kwijtschelden, in totaal 50% van de schuld. Dat betekent een verlies van 100 miljard euro voor de financiële sector.

"Het is een vrijwillige operatie, mede op initiatief van de banken die daar zelf ook goede redenen voor hadden. Er staat duidelijk in de tekst dat dit eenmalig blijft. Wanneer er nog dit soort situaties zouden komen en men beroep zou moeten doen op dit soort oplossingen, dan zou er nog een deuk in de geloofwaardigheid van de eurozone bijkomen. Dus Griekenland moet een uitzondering blijven en voor de rest moeten de landen hun schulden correct afbetalen."

Griekenland krijgt niet alleen schulden kwijtgescholden, er komt ook hulp om de privatiseringen in goede banen te leiden. "Iedereen is er zich van bewust dat er een probleem is met de privatiseringen in Griekenland. Daarom is er beslist om opnieuw experts te sturen om de Griekse ploegen te helpen", zei Leterme op een persconferentie na de eurotop. De zware herstructurering van de schuld van Griekenland moet het mogelijk maken om de staatsschuld, die nu 160% van het Bruto Binnenlands Product bedraagt, terug te brengen naar 120% tegen 2020, specifieerde Leterme.

Ook Italië was gespreksonderwerp op de Europese top. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi moest er een plan voorstellen om de Italiaanse staatsschuld af te bouwen. Leterme zei daarover dat de euroleiders "akte hebben genomen" van het plan.