De Clerck: "Efficiëntie justitie wordt opgetild"

Het hervormingsplan over justitie dat de federale onderhandelaars zo goed als afgerond hebben, is grotendeels gebaseerd op initiatieven van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Hij is dan ook zeer tevreden over wat er op tafel ligt. "Het zal de efficiëntie optillen."

Ontslagnemend minister Stefaan De Clerck bevestigde in "Vandaag" op Radio 1 dat de hervormingsplannen die de onderhandelaars aan het uittekenen zijn "in grote mate geïnspireerd zijn" op het plan dat hij als minister had ontwikkeld. Hij wijst er daarbij fijntjes op dat zijn plan in april 2010 al was goedgekeurd, één dag voor de val van de federale regering, "en nu dus is hernomen".

De Clerck is dan ook zeer tevreden met wat nu op tafel ligt. De herindeling van het aantal arrondissementen, van 27 naar 13 - De Clerck had destijds 16 voorgesteld- zal volgens hem de "dienstverlening, toegankelijkheid en snelheid van justitie verbeteren". "We moeten een grotere kritische massa hebben, meer magistraten, meer personeel in één arrondissement, waardoor het personeelsbeleid, de automatisering, de efficiëntie van die structuren opgetild kan worden."

"Hadden trein 21e eeuw gemist"

Ook de "manager" aan het hoofd van die arrondissementen vindt De Clerck een goede zaak. De problemen bij justitie situeerden zich "vooral op het niveau van de organisatie", argumenteert hij. "Ik denk dat wij de trein van de 21e eeuw tot nog toe een beetje gemist hebben en nu kunnen we in weinig tijd grote stappen vooruit zetten. En dat is wel managementgedreven." De Clerck hoopt dan ook dat dit door alle magistraten en het personeel aanvaard zal worden.

De uitvoering van alle straffen, ook die onder drie jaar, noemt De Clerck "zeer realistisch". "We hebben al goede ervaringen met elektronisch toezicht", luidt het. Hij noemt het uitvoeren van die kleinere straffen "een echte strijd tegen straffeloosheid". "Dat soort efficiëntie moet er absoluut in komen en pas dan zal de rechter voelen dat de straf die hij uitspreekt, ook gerespecteerd wordt en zal de maatschappij voelen dat iemand straffen wel degelijk tot een resultaat leidt, wat nu niet het geval is. En dat is niet langer vol te houden."

De Clerck wijst er ook op dat er ook in nieuwe gevangenissen geïnvesteerd moet worden. Momenteel staan een aantal nieuwe gebouwen in de steigers. "Het hele programma moet doorgaan en ik verzeker dat op die manier in de toekomst alle straffen een gevolg zullen kennen."

"Nodige middelen ter beschikking stellen"

De minister is ervan overtuigd dat de hele hervorming zal worden uitgevoerd, ook in budgettair krappe tijden. Formateur Elio Di Rupo (PS) heeft namelijk van bij het begin gezegd dat er voor veiligheid en justitie budgettaire uitzonderingen moeten kunnen worden gemaakt, benadrukt hij. "Ik ga ervan uit dat de middelen die nodig zijn, ter beschikking zullen worden gesteld", aldus De Clerck.