10 Vlaamse projecten (Impulsfonds)

Met een budget van € 15 miljoen ondersteunt de Vlaamse Overheid 44 toeristisch-recreatieve projecten rond het thema van WOI. Verspreid over Vlaanderen werden 44 projecten geselecteerd, die in de aanloop naar 2014 zullen worden uitgevoerd. Wij stellen er een tiental kort aan u voor…

In Flanders Fields Museum (Ieper)

Het IFFM opende zijn deuren in april 1998. Met meer dan 200.000 bezoekers per jaar kampt het museum tien jaar later met ruimtegebrek en is het aan een heroriëntering toe. Daarom sluit het binnenkort zijn deuren om deze in 2012 opnieuw te openen met een totaal vernieuwde opstelling en presentatie. De bestaande museumruimte wordt daarbij met meer dan 500 m2 uitgebreid, waarbij ook de Belforttoren in het museum geïntegreerd zal worden.

Coördinator Piet Chielens licht het project toe

Memorial Museum Passchendaele 1917 (Zonnebeke)

De Slag van Passendale (1917) is samen met Verdun en de Somme één van de drie sleutelbegrippen in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, elk met meer dan een half miljoen doden, gewonden en vermisten.

De gemeente Zonnebeke zal een aantal projecten realiseren om de erfenis van deze slag optimaal te bewaren. Eén van de projecten is de uitbreiding van het bestaande Memorial Museum Passchendaele 1917 met een nieuwe tentoonstellingszaal en een reconstructie van verschillende loopgraaftypes.
 

Conservator Franky Bostyn licht het project toe

Bayernwald (Heuvelland)

Bayernwald is een restant van een Duitse verdedigingsstelling met bunkers, mijnschachten en loopgraven. Gelegen op een hoogte van 40 meter had deze plek een grote militair-strategische waarde. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen de Duitsers Bayernwald uit tot een niet in te nemen vesting.

In 2004 werd de site na restauratie opengesteld voor het publiek. Nu wil men ze verder ontsluiten. Zo wil men 180 m loopgraven verder herstellen, en de belevingswaarde van de site opwaarderen.
 

 

Stefaan Decrock - cultuurmedewerker Heuvelland - licht het project toe

Lange Max (Koekelare)

Op 17 juli 1917 schoot de Lange Max - het superkanon van de Duitsers - zijn eerste 380 mm granaat af op Duinkerke. Het stond nabij Koekelare opgesteld en zou 114 dodelijke slachtoffers maken. Toen de Duitsers in oktober 1918 de aftocht bliezen, probeerden zij het kanon te vernietigen. Dat mislukte echter en het kanon werd een toeristische attractie tot het door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ontmanteld.

Het eigenlijke kanon is dus al lang verdwenen, maar de betonnen fundamenten getuigen nog altijd van het oorlogsgeweld. De site wordt volledig heraangelegd met onder andere een groene zone, een oriëntatietafel en informatiepanelen. Het beschermde bakhuis wordt heringericht tot een audiovisuele ruimte.
 

 

mede-initiatiefnemer Rudy Willaert licht het project toe

Museum Halen 2014 en de Zilveren Helmroute (Halen)

De Slag der Zilveren Helmen (Halen, 12 augustus 1914) vormt een mijlpaal in de militaire geschiedenis. Het was de laatste keer in Europa dat er een klassieke cavaleriecharge met blanke sabel plaatsvond en de enige keer tijdens WOI dat de Belgen op eigen kracht een overwinning behaalden op het Duitse leger.

Een goed bewegwijzerde wandeling zal de bezoeker over het voormalige slagveld leiden. Tegelijk wordt het museum ‘Slag der Zilveren Helmen’ uitgebreid en voorzien van up-to-date luisterapparatuur om de individuele bezoeker een intensere beleving te bezorgen.
 

 

André Vanmechelen – Schepen voor Toerisme – en Julien Stroobants - conservator van het Museum Halen 2014 - lichten het project toe

Sint-Angelina Ursulinen klooster (Tildonk)

Tijdens de Duitse invasie was Vlaams-Brabant het toneel van bloedige represailles op de burgerbevolking. In Leuven, Aarschot, Zemst en andere plaatsen vonden vele burgers de dood. Toen generaal von Beseler de opdracht kreeg Antwerpen in te nemen, richtte hij zijn hoofdkwartier in in het Sint-Angelina klooster.

Nu wil Toerisme Vlaams-Brabant het klooster ontsluiten als belevingscentrum over de voor velen nieuwe en ongekende geschiedenis van WOI in deze streek.

Lieven Elst - directeur recreatie Provincie Vlaams-Brabant - licht het project toe
 

Spoorwegfort van Duffel (Duffel)

Het spoorwegfortje van Duffel, gelegen in de buitenste fortengordel rond Antwerpen, gaf zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als laatste fort op de zuidelijke Neteoever over aan de vijand. Vandaag de dag zijn de grote brokstukken beton in de ringgracht en de gapende wonden in de kazematten stille getuigen van dit laatste wapenfeit.

Kempens Landschap zal het spoorwegfortje uitbouwen als een belevingspunt en aangewezen vertrekpunt op het bestaande fiets- en wandelnetwerk. Op die manier wordt het WOI-verleden van het fortje op een originele manier ontsloten.

projectmedewerker Annemie Nagels licht het project toe
 

Sporen naar 2014 (Kapellen – Brasschaat)

De strategische spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat, die tijdens WOI door de Duitsers werd aangelegd, is één van de weinige spoorlijnen die dateren uit WOI en tijdens het interbellum niet zijn omgevormd tot een industrieel of regulier spoor maar de functie van militaire spoorlijn behielden. De spoorlijn bevat ook een nog intacte keerdriehoek, die noodzakelijk was om stoomlocomotieven te laten omkeren.

Kempisch Landschap wil de 6 km lange spoorlijn vanaf 2014 toeristisch ontsluiten met spoorfietsen. Op een aantal locaties kunnen de bezoekers via mobiele telefonie en mp3 het verhaal over de spoorlijn tijdens WOI beluisteren.

projectmedewerker Tine Van Den Broeck licht het project toe.
 

Grote vrouwen en de Grote Oorlog (Boekhoute / Assenede)

Boekhoute was, met zijn ligging in het etappegebied en de aanwezigheid van een
haven net over de grens in Nederland, tijdens WO I van bijzonder strategisch belang. Het was een belangrijke plaats op de route van smokkelaars en verzetshelden….

In het bestaande bezoekerscentrum van Boekhoute (“een vissersdorp zonder haven”) zal men het verhaal vertellen van de vrouw tijdens de Groote Oorlog. In deze vreselijke periode uit onze geschiedenis speelden vrouwen imers een niet te onderschatten rol : als moeder, als kostwinster, als verzetsheldin, maar bijvoorbeeld ook als soldatenlief ….

Kristof Vereecke - communicatieverantwoordelijke Assenede- licht het project toe
 

Oorlogstuin (Sint-Katelijne-Waver)

’t Grom – ’t Groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver – wil een moestuin aanleggen die de typische nutstuintjes van de periode 1914-1918 weergeeft. Er zullen verschillende soorten groenten en planten worden gekweekt zoals nodig was om in eigen behoefte te voorzien in tijden van schaarste. Er zullen ook bepaalde zogezegde “verdoken” teelten – zoals bijvoorbeeld tabak - worden aangeplant. De tuin zal dus een aspect van het alledaagse leven in de soms benarde oorlogsomstandigheden evoceren.

Leopold Maes – voorzitter van ‘t Grom - licht het project toe
 

lees ook