1.500 euro geëist voor onterecht B-attest in college

Het Gentse Sint-Barbaracollege is door een ex-leerling en zijn ouders voor de burgerlijke rechtbank gedaagd. De ouders eisen 1.500 euro schadevergoeding van de school. Ze vinden dat hun zoon onterecht een B-attest heeft gekregen, waardoor hij naar een andere richting moest.

In eerste instantie had de klassenraad geoordeeeld dat de jongen niet voldeed voor wiskunde, waardoor hij niet in het ASO kon blijven. Zijn ouders waren het daar niet mee eens en kregen gelijk van de beroepscommissie.

Na die beroepsprocedure kwam de klassenraad halfweg september terug op haar beslissing en kreeg de jongen dan toch een A-attest, maar intussen was de leerling al overgestapt naar een andere school. Voor het morele leed dat hij en zijn ouders hebben geleden door de hele procedure rond de attesten die de jongen kreeg, vragen ze nu een schadevergoeding.

Pierre Vinck, de algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege, reageert verrast. "Dit is allernieuw. Ik heb al veel meegemaakt, maar dit niet", zegt hij. "De ouders hebben mij begin juli meegedeeld dat ze zo zwaar ontgoocheld waren dat ze hun zoon al ingeschreven hadden in een andere school."

Een uitspraak in over de gevraagde schadevergoeding wordt in april volgend jaar verwacht.