"Hij bracht het liberalisme dichter bij de mensen"

Bij Open VLD wordt verslagen gereageerd op het overlijden van oud-boegbeeld en minister van staat Willy De Clercq. "De Clercq was een klasse apart", zegt voorzitter Alexander De Croo. "Dit komt als een mokerslag", zegt Kamerlid Patrick Dewael.

Open VLD-kopstuk Patrick Dewael kreeg net als Verhofstadt veel kansen van Willy De Clercq. "De Clercq was voorzitter toen ik in 1980 ondervoorzitter was", haalt Dewael herinneringen op. "Later werd Guy Verhofstadt voorzitter. De Clercq wist heel goed dat je op een bepaald moment de kans aan jongeren moet geven."

"Hij was al een tijdje ziek, maar toch komt dit nieuws nog als een mokerslag", zegt Dewael in "Vandaag" op Radio 1. "Willy De Clercq hoort thuis in de galerij der groten."

"Naast zijn werk als minister in verschillende regeringen, is het vooral zijn grote verdienste dat hij het liberalisme dichter bij de mensen heeft gebracht. Hij maakte van de PVV een echte volkspartij. Hij kon een ingewikkeld fiscaal probleem eenvoudig uitleggen. De Clercq gaf indrukwekkende toespraken, het was een heel begeesterende man."

"Zette zich in voor vrije wereld"

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo zegt dat het "een eer is om op nu op zijn stoel te zitten". "Hij is een echt voorbeeld, een inspiratiebron voor de jongere generatie in mijn partij. Als kleine jongen ging ik vaak mee naar politieke bijeenkomsten en toen zag ik Willy De Clercq vlammende speeches geven", zegt De Croo in "Vandaag".

In naam van Open VLD stuurt De Croo ook een persmededeling rond. "Als mens en als politicus was Willy De Clercq een klasse apart. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor een vrije wereld waarin mensen de kans krijgen om hun eigen keuzes te maken en welvaart op te bouwen."

"Als geen ander had hij de gave van het woord. Met zijn charisma zette hij mensen aan om het onmogelijke te dromen en het haalbare te doen. Samen met al onze leden en mandatarissen ben ik ontzettend dankbaar voor de nauwelijks te overschatten rol die Willy De Clercq voor het liberalisme heeft gespeeld. Onze gedachten gaan vandaag uit naar zijn familie en al de mensen die hem dierbaar waren. Hun verdriet is ons verdriet."

"Ik ben een vriend kwijt"

Herman De Croo, vader van de huidige voorzitter, heeft De Clercq goed gekend. "Ik kende hem 55 jaar, hij was een man van alle liberale gevechten. Ik ben een vriend kwijt."

Later op de dag haalde De Croo in "Terzake" ook herinneringen op aan De Clercq. "Hij was soms radicaal in zijn ideeën en probeerde iedereen te overtuigen. Maar altijd met veel respect voor de tegenstander. Hij speelde nooit de man, wel de bal."

"Zeer emotioneel moment"

Niet alleen Patrick Dewael en Guy Verhofstadt kregen als jongeren veel kansen van De Clercq. Ook minister van staat en Europees parlementslid Annemie Neyts en huidig Europees commissaris Karel De Gucht hebben hun eerste stappen in de politiek onder Willy De Clercq gemaakt.

"Ik voel een grote persoonlijke dankbaarheid. Hij is het die mij op 26-jarige leeftijd de kans gaf om lid te worden van het Europees Parlement", zegt De Gucht. "Dit is een zeer emotioneel moment."

"Willy De Clercq was de steunpilaar van de liberalen in alle regeringen waaraan hij heeft deelgenomen. Het was iemand met wie je akkoorden kon maken en die er zich dan ook aan hield." De Gucht roemt ook de verdiensten voor de partij. "De Clercq heeft het liberalisme gepopulariseerd. Hij had een groot oratorisch talent en een ongelofelijke inzet. Hij heeft de partij ook organisatorisch uitgebouwd."

Ook Neyts looft De Clercq voor het feit dat hij zo veel jonge mensen kansen gaf. "Hij was bekommerd om ons. Ik heb alles aan hem te danken. Ik was drie weken verkozen toen hij belde met een aanbod voor een functie in de regering."

"Hij was een warme, eenvoudige mens die zeer begaan was met zijn partij." Zijn toespraak op het woelige partijcongres in 2004 noemt Neyts "typisch Willy". "Jammer genoeg zijn zowel hij als zijn vrouw ziek geworden op het moment dat hij stopte met de actieve politiek. Ze hebben dus weinig samen kunnen genieten van een rustiger leven", zegt Neyts in "Vandaag".

Ook MR-boegbeeld Louis Michel reageert "diep bedroefd". "Met het overlijden van Willy De Clercq verliezen we een visionair die gehecht was aan zijn gemeenschap, zijn land en Europa. Met zijn enorme intelligentie en een immense integriteit dwong Willy De Clercq respect af."