"Sowieso één minister voor asiel en migratie"

Binnenkort komt er sowieso één minister die verantwoordelijk is voor Asiel en Migratie. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) bevestigd in een reactie op de nieuwe asielwet.

De Kamerleden hadden gisteren een duidelijke boodschap voor formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars. In de nieuwe regering moeten de bevoegdheden Asiel en Migratie én Maatschappelijk Integratie worden samengevoegd. Turtelboom geeft toe dat de onderhandelaars daar al een akkoord over hebben.

"Als minister van Migratie heb ik zelf de onhoudbaarheid gevoeld van zelf minister van Migratie te zijn terwijl een andere minister bevoegd is voor de opvang van asielzoekers", zegt Turtelboom in "De ochtend" op Radio 1. "Daardoor kon de ene bij wijze van spreken de armen opendoen terwijl de andere dan steeds de slechterik was die de mensen moest uitwijzen."

"Zo kon je dus geen beleid voeren. Iedereen is het er nu over eens dat de bevoegdheden moeten samenvallen en dit zal een gigantische stap zijn in de richting van naar een uitgebalanceerd uitwijzingsbeleid."

Minimale dienstverlening discussiepunt

Turtelboom is ook blij dat de onderhandelaars op enkele details na een akkoord hebben over justitie. "Het is belangrijk dat alles vooraf volledig uitgeklaard is, zodat een nieuwe minister onmiddellijk aan het werk kan."

"We gaan dus naar maximaal 13 gerechtelijke arrondissementen, minder dan de helft van de huidige 27. En er staan ook passages in dat korte straffen ook zullen worden uitgevoerd, wat nu veel te weinig gebeurt."

Volgens Turtelboom zal het akkoord ook een echte hervorming van Justitie teweegbrengen. "Er komt bijvoorbeeld ook een manager aan het hoofd van elk arrondissement. Die moet ervoor zorgen dat de doorlooptijd korter wordt, enzovoort. Als de doelstellingen niet worden gehaald, is een budgettaire sanctie mogelijk. Zo ga je toch echt naar een structurele hervorming."

De kleine details waar nog geen akkoord over bestaat, zijn op één hand te tellen. "Het gaat bijvoorbeeld over samendrukbare straffen én over de minimale dienstverlening van cipiers bij een staking. Nu zijn er soms tot 70 agenten nodig om de cipiers te vervangen, dat is 70 man minder blauw op straat. Maar daar is dus geen akkoord over. Vandaag komen andere thema's aan bod. Dit weekend of volgende week worden die gesprekken opnieuw opgepakt."